0

Jaki zawód wybrać – najbardziej opłacalne i poszukiwane zawody przyszłości

Jaki zawód wybrać, żeby na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy mieć pewną i dobrze płatną posadę? Przed takim pytaniem stają młodzi ludzie na progu dorosłości, ale zadają je sobie także osoby, które marzą o poszerzeniu kwalifikacji i zmianie pracy. Badania rynku o prognozy specjalistów pozwalają wyróżnić kilka tendencji, które z pewnością są dobrą wskazówką na przyszłość.

Jak będzie zmieniał się rynek pracy w najbliższych latach?
Mimo pewnych różnic, wszelkiego rodzaju analizy wskazują jedno: w najbliższych latach największe powodzenie na rynku pracy będą mieli specjaliści. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeprowadziła badania, według których najbardziej poszukiwani będą pracownicy z branż informatycznej i telekomunikacyjnej oraz związani z biotechnologią, nanotechnologią, energetyką. Według tej analizy coraz mniejsze znacznie będą miały zawody rolnicze, związane z górnictwem, przemysłem wydobywczym.

Barometr zawodów 2018
Pewne różnice widać w innym badaniu – „Barometrze zawodów”, który dotyczy sytuacji wyłącznie na polskim rynku pracy na terenie całego kraju. Jest to jednoroczna prognoza, która uwzględnia trzy grupy zawodów: deficytowe, zrównoważone, nadwyżkowe. Badanie przeprowadzono na poziomie województw i powiatów. Trzecia edycja badania na rok 2018 pokazuje, że wzrośnie udział zawodów deficytowych, a zmniejszy się grupa nadwyżkowych, co oznacza, że zwiększa się liczba branż z niedoborem pracowników. Jakie to branże? Przede wszystkim: budowlana, transportowo-spedycyjna, gastronomiczna, opieka zdrowotna. Zawody z nadwyżką pracowników w najbliższym okresie to: historyk, politolog, kulturoznawca, pedagog, ekonomista. Takie są ogólne tendencje, jednak wyniki różnią się w poszczególnych województwach. Szczegóły warto sprawdzić na stronie „Barometru zawodów”.

Maszyny na rynku pracy?
Szukając pewnego zawodu na najbliższe 20 lat, warto wziąć pod uwagę jeszcze jedno. Prognozuje się, że wraz z błyskawicznym postępem technologicznym w ostatnich latach, niektóre zawody przestaną być wykonywane przez ludzi, a ich obowiązki przejmą urządzenia. Science-fiction? Niekoniecznie, prostym przykładem z naszej rzeczywistości mogą być choćby biletomaty, które w mniejszych miejscowościach Polski już zastępują kasy obsługiwane przez kasjerki. Oczywiście, w kolejnych dziesięcioleciach wiele zawodów pozostanie niezagrożonych, ale to, że maszyny przejmują obowiązki ludzi powoli, a właściwie coraz szybciej, staje się faktem.

Najbardziej opłacalne zawody według danych GUS w 2017 roku

Przy wyborze zawodu kierujemy się nie tylko tym, aby mieć pracę, ale także wysokością zarobków. Najbardziej oczywistym źródłem będą tu wyniki GUS. Tutaj nie ma zaskoczenia, dobrze płatne zawody to te, na które w najbliższych latach ma być największe zapotrzebowanie, czyli związane z branżą informatyczną i telekomunikacyjną. Średnie zarobki w ubiegłym roku wyniosły w nich ponad 7,8 tys. złotych. Najbardziej opłacalne branże w Polsce to także energetyka, finanse i ubezpieczenia oraz działalność profesjonalna i naukowa, administracja publiczna i obrona narodowa, górnictwo i przemysł wydobywczy.

Podsumowując, dobrze płatne zawody, które zapewnią pracę za 5, 10, i 15 lat to, oprócz profesji, takich jak prawnik czy lekarz, zawody związane z nowymi technologiami, komunikacją i energetyką. Ważnym dopełnieniem dość ogólnych analiz jest „Barometr zawodów”, jednak dotyczy on tylko najbliższego roku. To badanie daje dobre prognozy także dla pracowników transportu i spedycji i branży budowlanej. Warto jednocześnie pamiętać, że przewidywania analityków rynku pracy to nie wyrocznia – jeśli ktoś marzy o wykonywaniu zawodu spoza wymienionych, jest szansa, że znajdzie pracę z solidnym zarobkami. Zapotrzebowanie na zawody specjalistyczne, np. z dziedzin humanistycznych, nie wyczerpie się całkowicie w kolejnych latach, choć wiele z nich to nisze o własnej specyfice, wymagające nie tylko wykształcenia, ale także zdobywanej samodzielnie wiedzy, odpowiednich predyspozycji i doświadczenia, które trzeba nabywać podczas praktyk, staży itp.

Na koniec przedstawiam listę zawodów które, według powyższych analiz, na dobre zarobki i pewną posadę pozwalają liczyć już teraz oraz w najbliższych latach:

specjalista IT – chodzi tu przede wszystkim programistów Java, architektów IT, senior developerów, a także twórców aplikacji,

grafik komputerowy – dla coraz większej liczby pracodawców staje się jasne, że kluczem do sukcesu w wielu branżach jest obraz, który odpowiednio trafi do konsumentów,

pracownik naukowy, poszukiwani będą zwłaszcza inżynierowie, chemicy, fizycy, matematyce, dzięki którym następuje rozwój nowych technologii,

inżynier elektrotechnologii – to zawód, który oferuje szerokie możliwości pracy, związanej z nowymi technologiami, telekomunikacją, inżynierią komputerową itp.

biotechnolog – ten coraz lepiej opłacany zawód jest potrzebny nie tylko w branży farmakologicznej, ale szeroko pojętym przemyśle,

logistyk – kolejny zawód przyszłości, który otwiera szeroki wachlarz możliwości, zapewni pracę wszędzie tam, gdzie trzeba czuwać nad całością procesu od produkcji do transportu.

Dodaj komentarz