ewidencja VAT
0

Zakupy i sprzedaż – dwie strony ewidencji VAT

Każdego vatowca z Urzędem Skarbowym łączy co najmniej jedna deklaracja. Jest nią składany w odstępach miesięcznych lub kwartalnych formularz VAT 7. Ma on na celu rozliczenie podatku VAT zarówno tego naliczonego od opodatkowanej sprzedaży jak i dokonanych zakupów. Wynikająca z tych dwóch stron różnica będzie kwotą do zapłaty lub do przeniesienia na następujący miesiąc. Nie da się zrobić prawidłowego rozliczenia bez prawidłowo prowadzonego rejestru faktur.

Rejestr faktur sprzedażowych

Podstawą prawną określającą sposób prowadzenia ewidencji sprzedaży jest Ustawa o VAT. Zgodnie z jej zapisami rejestr faktur sprzedażowych powinien opierać się na oryginałach faktur wystawionych przez sprzedającego. Do rejestru wpisuje się następujące dane: kolejny numer ewidencji, datę wystawienia faktury, numer nadany fakturze, dane nabywcy, w tym jego NIP, wartość sprzedaży brutto, wartość należnego podatku oraz jego stawkę. W przypadku ręcznego wypisywania faktur konieczne będzie dwukrotne naniesienie tych samych danych. W pierwszej kolejności na druk faktury, w drugiej do rejestru faktur. Programy do księgowości elektronicznej znacznie upraszczają procedury automatycznie wprowadzając dane do ewidencji.

Rejestr faktur zakupowych

Ewidencja zakupów jest trochę bardziej złożona. Powodem jest zapewne to, że faktury za zakupy otrzymywane są od różnych wystawców, a nie tak jak w przypadku sprzedaży kiedy wychodzą z jednego źródła. Ustawodawca nie określa dokładnie w jakiej formie powinien być prowadzony rejestr faktur zakupowych. Jednak zakłada się, że powinna ona pozwalać na prawidłowe ustalenie wysokości podatku VAT do odliczenia. Vatowcy nie mają obowiązku wykazywać zakupów, z tytułu których nie przysługuje im prawo do odliczenia podatku VAT. W przypadku ewidencji zakupów również metody elektroniczne są korzystniejsze, bo raz wprowadzone dane uwidocznione będą w każdym powiązanym e-dokumentem.

Sprawdź opcję rejestru faktur online we Flow4You (https://f4you.pl/)

Dodaj komentarz