0

Unijne fundusze dla małych i średnich firm – gdzie ich szukać?

Polska należy do największych beneficjentów fundusz unijnych w UE. Z dotacji skorzystało już tysiące mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którym udało się unowocześnić stosowane technologie i zwiększyć zyski. Z jakich programów wciąż mogą korzystać polskie firmy?

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorców
Przedsiębiorcy to w latach 2014-2020 jedna z najliczniejszych grup, do których trafią środki unijne. Na szczególne wsparcie mogą liczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, a więc te, które w Polsce wciąż muszą zmagać się z wieloma trudnościami. Dotacje z unii mogą do nich trafić przede wszystkim z programów regionalnych oraz programu Inteligentny Rozwój i Polska Wschodnia.

 

Kto ma największe szanse na uzyskanie dotacji?
O dofinansowanie z Funduszy Europejskich starać się przedsiębiorcy, którzy:

  • prowadzą prace badawcze i wdrożeniowe nad rozwojem i innowacjami,
  • potrzebują środków finansowych na rozwój firmy, np. zakup nowoczesnych urządzeń,
  • prowadzą firmę w obszarze wiejskim, a ich pomysły wpisują się w lokalne strategie,
  • wprowadzają rozwiązania z zakresu informatyzacji i ekologii,
  • chcą wprowadzić firmę na rynki zagraniczne,
  • chcą podnosić kwalifikacje i umiejętności swoich pracowników w ramach szkoleń, studiów podyplomowych, coachingu itd.

W latach 2014-2020 są to główne, choć nie jedyne obszary, jakie uwzględnia się w programach dotacji unijnych. Więcej informacji o możliwościach pozyskania pieniędzy dla firmy warto szukać w wyszukiwarce dotacji i na stronie specjalnego punktu informacyjnego o funduszach unijnych.

Źródło: www.funduszeeropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz