0

Czym są fundusze parasolowe ?

Fundusz parasolowy jest funduszem inwestycyjnym, który składa się z kilku lub kilkunastu subfunduszy. Inwestowanie w jego ramach pozwala na elastyczne zarządzanie swoimi środkami i częstą zmianę strategii inwestycyjnej. Jest ono także korzystne ze względów podatkowych.

Parasolowy fundusz inwestycyjny a subfundusze

W ramach parasolowego funduszu inwestycyjnego wydzielonych jest kilka lub kilkanaście subfunduszy. Każdy z nich to osobny portfel inwestycyjny. Znajdujące się w ich składzie instrumenty finansowe zróżnicowane są pod względem ryzyka z nimi związanego oraz potencjalnie możliwego zysku. „Pod parasolem” znajdują się więc zarówno subfundusze pieniężne (o niskim, na ogół, poziomie ryzyka), subfundusze stabilnego wzrostu (o umiarkowanym poziomie ryzyka) i subfundusze akcji (potencjalnie najbardziej ryzykowne). Inwestor może przenosić środki inwestowane w fundusz pomiędzy poszczególnymi subfunduszami, kierując się czynnikami takimi, jak np. aktualnie preferowana strategia inwestowania czy też wycena funduszy. Union Investment oferuje np. możliwość inwestowania w ramach dwóch głównych funduszy parasolowych: otwartego UniFundusze FIO oraz otwartego specjalistycznego – UniFundusze SFIO.

Fundusze parasolowe a podatek Belki

Podstawową korzyścią płynącą z inwestowania w ramach funduszu parasolowego jest to, że przy przenoszeniu środków z jednego subfunduszu znajdującego się w funduszu parasolowym, do drugiego, nie płaci się podatku od dochodów kapitałowych (tzw. podatku Belki). Obowiązek odprowadzenia 19% podatku od dochodów pojawia się dopiero w momencie, kiedy wycofa się środki z funduszu, czyli po złożeniu zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa. W jednorazowym podatku uwzględniane są zarówno zyski na niektórych subfunduszach, jak i straty na innych. Płaci się jeden podatek od sumy zysków i strat. Jeśli zatem zsumowany zysk z niektórych subfunduszy wyniesie 400 zł, a straty na innych będą wynosiły 50 zł, to podstawą opodatkowania będzie kwota 350 zł.

japan-65380_1280

Fundusze parasolowe a dywersyfikacja ryzyka

Kolejną ważną zaletą funduszy parasolowych jest możliwość zdywersyfikowania ryzyka związanego z inwestowaniem. Oprócz dynamicznych i ryzykownych subfunduszy akcyjnych można mieć także subfundusze o niskim ryzyku – pieniężne albo dłużne. Ewentualne straty na wybranych subfunduszach będą mogły zostać wyrównane zyskami na innych.

Fundusze parasolowe a elastyczne zarządzanie swoimi inwestycjami

Zaletą funduszy parasolowych jest także duża elastyczność w zarządzaniu inwestycjami. Inwestor może dowolnie przenosić środki między poszczególnymi subfunduszami w zależności od ich aktualnego potencjału. Można także w trakcie trwania inwestycji zmieniać strategię inwestowania, np. zacząć od ostrożnego inwestowania większości środków w papiery dłużne i stopniowo zwiększać udział środków w subfunduszach akcyjnych.

Dodaj komentarz