drewno
0

Zużyte drewno też można oddać do recyklingu i dać mu drugie życie

Zużyte opakowania z drewna czy elementy budowlane po demontażu trafiają na wysypiska, chociaż mogłyby służyć – tak jak w całej Europie Zachodniej – jako surowiec wtórny np. do produkcji paneli podłogowych czy płyt meblowych. Recykling drewna to mniejsza ilość odpadów gromadzonych na wysypiskach i niższe koszty dla mieszkańców gminy. 

Nauczyliśmy się już segregować metale, plastik czy papier. Niestety nie robimy tego z drewnem, a szkoda. Masz połamaną paletę, zdemontowałeś deski z tarasu? Już wkrótce także w Polsce powinna ruszyć na dużą skalę akcja segregacji takich odpadów. Apelują o to ekolodzy, a także przedsiębiorcy, którzy zrobią z niego użytek.

Drewno poużytkowe to cenny surowiec, który może być efektywnie wykorzystany w ponownym procesie produkcyjnym. Niestety w Polsce popularność odzysku takiego materiału nadal jest zbyt mała.

– Drewno z recyklingu, poddane oczyszczeniu, można z powodzeniem wykorzystać ponownie z korzyścią dla środowiska – mówi dr Andrzej Noskowiak z Centrum Technologii Drewna w Poznaniu. – To w efekcie mniej śmieci zalegających na wysypiskach. Trzeba jednak podjąć szybkie i skuteczne działania ze strony samorządów czy w zakresie edukacji mieszkańców, którzy mają realny wpływ na to, jakie odpady trafiają na wysypiska, a jakie dostaną „drugie życie”.

Odpad może być pełnowartościowym surowcem

Temat recyklingu coraz lepiej zakorzenia się w świadomości Polaków. Lata edukacji proekologicznej i liczne kampanie informacyjne uświadomiły nam, jak korzystne dla środowiska jest przetwarzanie plastiku, szkła i papieru. Surowce te zaczęliśmy nie tylko selektywnie segregować, ale polubiliśmy odzież produkowaną z butelek PET i na masową skalę stosujemy opakowania wytwarzane z makulatury. Nadal jednak nie wykorzystujemy potencjału drewna poużytkowego, które – często nieoczyszczone – trafia do pieca, albo gromadzone jest na wysypiskach jako odpad zmieszany.

– Przetwarzanie odpadów niesie korzyści dla środowiska, ale ma znaczenie również z gospodarczego i ekonomicznego punktu widzenia – przekonuje Tomasz Rola, pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem i BHP w firmie Swiss Krono, producenta płyt wiórowych. – W sytuacji niedoborów surowca i jego rosnących cen, powinniśmy wykorzystać łatwo dostępne zasoby drewna poużytkowego. Mamy już narzędzia, aby w efektywny i ekonomiczny sposób poddawać je odpowiedniej obróbce, dzięki której wraca do obiegu jako pełnowartościowy produkt.

Recykling drewna to powszechny proces stosowany na świecie. Są już opracowane procedury i technologie prawidłowego składowania i przygotowania go do ponownego użycia. Wolne od substancji niebezpiecznych i metali ciężkich drewno jest przetwarzane z zachowaniem wysokich norm jakości i systemów bezpieczeństwa. Po usunięciu zanieczyszczeń z jego powierzchni w postaci ziemi czy powłok ochronnych, jest poddawane np. zrębkowaniu. Ze starych desek czy drewna odzyskanego z drewnianych palet lub mebli można obecnie wyprodukować ściółkę dla koni, podkład ogrodniczy, wsporniki do palet drewnianych a nawet nowe panele podłogowe i meble. Produkty z drewna poużytkowego nie odbiegają jakościowo ani wizualnie od produktów z surowca pierwotnego, a często nawet są preferowane ze względu na to, że w przeciwieństwie do świeżego drewna z lasu są już wysuszone.

Śmieci to problem nie tylko władz

Proces odzysku drewna nie jest skomplikowany. Nie wymaga ono specjalnych warunków składowania, ponieważ nie jest niebezpieczne dla środowiska ani uciążliwe dla społeczności. Nie wydziela nieprzyjemnych zapachów czy substancji szkodliwych dla zdrowia.

Zagospodarowanie odpadów to obecnie problem wielu miast i gmin. Niewłaściwie sortowane są gromadzone na wysypiskach, generując koszty ekonomiczne i środowiskowe. Tymczasem, poddając jak największą ilość śmieci recyklingowi, możemy w rzeczywisty sposób wpływać na ich zmniejszenie.

Recykling zaczyna się w domach

Na skalę przemysłową odzyskiem drewna zajmują się wyspecjalizowane firmy, jednak każdy z nas może aktywnie przyczynić się do ochrony zasobów leśnych, ponieważ recykling drewna zaczyna się w naszych domach. Sortując śmieci w celu ponownego wykorzystania jako pełnowartościowe produkty, przyczyniamy się do ochrony planety i wspieramy globalne starania o zatrzymanie zmian klimatycznych, których skutki wszyscy zaczynamy odczuwać.

– Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, w którym żyjemy. Świat wokół nas się zmienia, co niesie ze sobą ogromne wyzwania, które z jednej strony związane są z dostosowaniem naszego życia do nowych okoliczności, z drugiej wymagają od nas poszukiwania nowych rozwiązań, które ułatwią nam działania, nie szkodząc jednocześnie przyrodzie i klimatowi – przekonywała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska podczas kwietniowego szczytu klimatycznego ToGetAir 2022.

Dodaj komentarz