kredyty
0

Pradera uzyskuje nowy kredyt uprzywilejowany

Pradera uzyskuje nowy kredyt uprzywilejowany na potrzeby refinansowania swojego ogólnoeuropejskiego funduszu inwestycyjnego, zajmującego się inwestowaniem w parki handlowe.

Pradera, wiodący na rynku specjalista w dziedzinie zarządzania nieruchomościami, inwestycjami i środkami na rynku centrów i parków handlowych, pragnie powiadomić o refinansowaniu zadłużenia swojego ogólnoeuropejskiego funduszu inwestycyjnego, zajmującego się inwestowaniem w parki handlowe Pradera European Retail Parks SCSp („Spółka”).

Spółka została zawiązana w 2017 roku celem zakupu parków handlowych zlokalizowanych w sąsiedztwie sklepów IKEA w 18 lokalizacjach w Niemczech, Francji, Polsce i Czechach. Pierwotny zakup został sfinansowany z kapitału pochodzącego od inwestorów zewnętrznych oraz z kredytów z pięcioletnim okresem spłaty, który upływa w maju 2022.

Spółka otrzymała nowy kredyt uprzywilejowany w wysokości 360 mln euro od Aareal Bank, a także zaciągnęła dodatkowe zobowiązania w wysokości 35 mln euro, prawie wyłącznie od dotychczasowych inwestorów, osiągając tym samym założony cel. Nowe środki pozwoliły Spółce na całkowitą spłatę pierwotnych kredytów przeznaczonych na sfinansowanie 17 nieruchomości należących do Spółki na terenie Niemiec, Francji i Polski.

Jedna nieruchomość Spółki zlokalizowana w Czechach jest finansowana odrębnie

Andrew Payne, Dyrektor ds. funduszy w firmie Pradera stwierdził: „Cieszymy się, że udało nam się uzyskać kredyt w wysokości 360 mln euro od Aareal Bank, jednocześnie otrzymując tak duże wsparcie ze strony dotychczasowych inwestorów Spółki. Portfel inwestycyjny Spółki szybko się odbudował, po tym jak w całej Europie zniesiono ograniczenia związane z pandemią. Po tym trudnym okresie dla inwestycji w parki handlowe widzimy rosnący entuzjazm inwestorów i kredytodawców w odniesieniu do tych nieruchomości, które oferują pewny, zdywersyfikowany dochód, czego dowodem jest refinansowanie kredytów Spółki”.

Christof Winkelmann, Członek Zarządu Banku Aareal dodał: „Cieszymy się, że możemy napisać kolejny rozdział w historii wieloletniej, owocnej współpracy ze spółką Pradera. Mogliśmy ponownie udzielić naszemu klientowi wsparcia dzięki wiedzy dotyczącej finansowania na poziomie ogólnoeuropejskim, a także zapewnić mu dostęp do rozwiązań dopasowanych do jego potrzeb. Wysoka jakość i spójność projektu dotyczącego parków handlowych oraz umiejętności zarządzania, którymi dysponuje spółka Pradera, są szczególnie widoczne i pożądane w czasach kryzysu; odporność portfela inwestycyjnego jest tego najlepszym dowodem”.

Colin Campbell, Prezes Zarządu Pradera dodał: „Oprócz udanej finalizacji refinansowania wartego 360 mln euro portfela inwestycyjnego zajmującego się inwestowaniem w parki handlowe w wielu krajach, transakcja ta wyznacza 25. rocznicę nieprzerwanej współpracy kredytowej spółki Pradera oraz poprzedniej spółki, dla której pracowałem z Bankiem Aareal. Jesteśmy głęboko przekonani o korzyściach płynących z długofalowych relacji ze wszystkimi naszymi interesariuszami, czego dowodem jest ten kredyt”.

Dodaj komentarz