terminy płatności
0

Nie zapomnieć o ZUS-ie i PIT-ach

Terminowość w płaceniu podatków i składek, to nie jest kwestia dobrej woli przedsiębiorcy, ale wymóg absolutny, bez którego można sobie zafundować spore kłopoty w Urzędzie Skarbowym lub lokalnym oddziale ZUS. Dlatego właśnie terminarz każdego płatnika jest szczelnie wypełniony nieprzekraczalnymi datami płatności wymaganych przez prawodawcę podatków i składek do Instytucji Państwowych.

Wybór formy opodatkowania

Wysokość, ale i terminy płatności podatku dochodowego zależą od wybranej przez przedsiębiorcy formy opodatkowania. Na złożenie deklaracji do Urzędu Skarbowego dotyczącej formy opodatkowania właściciel firmy ma czas do 20 stycznia każdego roku. Po tej dacie wybrana forma opodatkowania będzie go obowiązywać przez kolejny rok podatkowy bez możliwości dokonania jej zmiany. Dlatego decyzję należy dobrze przemyśleć, a przede wszystkim sprawdzić, czy ma ona zastosowanie w przypadku konkretnego rodzaju działalności.

Terminy płatności podatku dochodowego

terminarz podatnika
http://sola.futbolowo.pl/

Najwcześniej, bo już 7-mego dnia każdego miesiąca podatek dochodowy muszą opłacać podatnicy korzystający z karty podatkowej. Przypomnijmy, że wysokość składek określana jest w tym przypadku przez naczelnika US w odniesieniu do wielkości przedsiębiorstwa, rodzaju prowadzonej działalności oraz miejsca gdzie tę działalność wykonuje. Wszyscy pozostali, czyli podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych, według podatku liniowego lub ryczałtu płacą swoje składki do 20 dnia każdego miesiąca, chyba że do 20 lutego powiadomili urzędnika skarbowego o chęci kwartalnego rozliczania podatku dochodowego, wtedy obowiązuje ich termin 20 dnia miesiąca każdego kolejnego kwartału.

ZUS do 10-tego, VAT do 25-tego

kalendarz podatnika
http://cdns2.freepik.com/

W terminarzu przedsiębiorcy 10-ty dzień każdego miesiąca oznacza płatność kolejnych składek ZUS za pracowników firmy, a 25 -ty dla Vatowców to dzień opłacania podatku VAT za poprzedni miesiąc. Ryczałtowcy i przedsiębiorcy rozliczający się według skali podatkowej oraz według podatku liniowego nie mogą zapomnieć o corocznym złożeniu deklaracji PIT do dnia 30 kwietnia. W przypadku karty podatkowej ważna jest data 28 grudnia, kiedy to trzeba zapłacić podatek dochodowy za grudzień.

Dodaj komentarz