bycie notariuszem
0

Kto może zostać notariuszem?

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jakie kwalifikacje trzeba posiadać, by zostać notariuszem? To zawód wymagający odpowiedniego przygotowania i wiedzy, a jednocześnie pełen tajemnic i ciekawostek. W tym artykule przybliżymy Wam sylwetkę notariusza, przedstawimy wymagania stawiane osobom pragnącym podjąć się tego zawodu oraz odpowiemy na pytanie, jakie wykształcenie jest niezbędne do wykonywania tej profesji.

Studia prawnicze jako podstawa

Pierwszym krokiem na drodze do zostania notariuszem w Lublinie jest ukończenie studiów prawniczych. Kandydat na notariusza musi posiadać tytuł magistra prawa uzyskany na jednym z wydziałów prawa polskich uczelni wyższych. To właśnie podczas studiów przyszły notariusz zdobywa niezbędną wiedzę z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego czy gospodarczego, które będą kluczowe w jego dalszej pracy.

Aplikacja notarialna jako etap wtajemniczenia

Kolejnym etapem w edukacji przyszłego notariusza jest aplikacja notarialna. Jest to staż trwający trzy lata, który odbywa się w kancelarii notarialnej pod opieką doświadczonego notariusza. W trakcie aplikacji zdobywa się praktyczne umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu, takie jak sporządzanie aktów notarialnych, umów czy testamentów. Aplikant bierze również udział w szkoleniach organizowanych przez Krajową Radę Notarialną oraz zdaje egzaminy sprawdzające.

Egzamin notarialny i uzyskanie tytułu

Po zakończeniu aplikacji notarialnej przyszły notariusz musi zdać egzamin końcowy, zwany egzaminem notarialnym. Jest on skierowany do osób, które ukończyły aplikację oraz posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie prawniczym. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej obejmującej zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, gospodarczego, a także hipotecznego i ksiąg wieczystych.

Nominacja na notariusza

Ostatnim etapem stania się pełnoprawnym notariuszem jest uzyskanie nominacji na notariusza. O nominację ubiegać się można po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych oraz zdaniu egzaminu notarialnego. Nominację nadaje Minister Sprawiedliwości na wniosek właściwej rady okręgowej. Uroczyste wręczenie nominacji następuje w trakcie uroczystej sesji sądu, na której wręczane są akt nominacyjne.

Dodaj komentarz