0

Jakie korzyści dają IKZE?

Istniejące od 2012 roku IKZE, czyli Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego to jeden z elementów III filaru, obok PPK i IKE. To rozwiązanie ma wiele zalet, oprócz uzyskania dodatkowych środków na jesień życia jest nią możliwość skorzystania z ulgi w rozliczeniu rocznym.

IKZE – podstawowe informacje

IKZE to jeden ze sposobów oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach III filaru. Ich pojawienie się w 2012 roku ma związek z obniżeniem w tym czasie składek przekazywanych do OFE z 7,3 do 2,3 proc. wysokości wynagrodzenia. Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego miały stanowić rządową rekompensatę.

IKZE to konto indywidualne – każda osoba dobrowolnie i samodzielnie oszczędza wyłącznie na własny rachunek. Limit wpłat jest ogłaszany przez ministerstwo pracy i polityki społecznej i wynosi on 1,2-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok. W 2019 roku to 5718 zł.

Środki można pomnażać w oparciu o umowę z funduszem inwestycyjnym, podmiotem prowadzącym działalność maklerską, zakładem ubezpieczeń na życie, bankiem, dobrowolnym funduszem emerytalnym.

Gromadzony kapitał jest zwolniony z podatku od zysków kapitałowych, tzw. podatku Belki.

Jednorazowa wypłata pieniędzy z IKZE następuje w wieku 65 lat jednorazowo albo w rocznych ratach po co najmniej 5 latach kalendarzowych. Wtedy jednak należy zapłacić podatek ryczałtowy od całej sumy w wysokości 10%.

Sposób na niższy podatek

Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego to nie tylko wyższa emerytura. Ważną zaletą konta jest możliwość skorzystania z ulgi w rocznym rozliczeniu z urzędem skarbowym z tytułu wpłat na IKZE. Ulgę odlicza się na podstawie dowodów wpłat, muszą one jednak zwierać informacje kto zapłacił, komu i ile, wraz z datą poniesienia wydatku.

Dla kogo jest dostępna ulga z IKZE? Mogą to zrobić osoby rozliczające się na podstawie zasad ogólnych, np. z tytułu umowy o pracę, podatku liniowego, ryczałtu ewidencjonowanego. To rozwiązanie nie jest dostępne dla podatników, którzy rozliczają się na karcie podatkowej PIT-16, PIT-38 i PIT-39.

Tags:

Dodaj komentarz