0

Dokumentowanie operacji gospodarczych

Patrząc na firmę z księgowego punktu widzenia, niezwykle ważną sprawą jest aktualny bilans przedsiębiorstwa, który w rzetelny sposób prezentuje sytuację finansową. Czy wiesz, jakie operacje powinny być rejestrowane, żeby wszystko odbywało się zgodnie z prawem? Sprawdź!

Dokumentowanie operacji gospodarczych — co księgujemy?

Operacje gospodarcze, które podlegają księgowaniu to konkretne zdarzenia, które spełniają kilka podstawowych warunków, takich jak:

a) możliwość ich wyrażenia w wartościach pieniężnych,
b) powodowanie zmian dotyczących stanu posiadanych zasobów i/lub źródeł ich finansowania (w praktyce oznacza to zmiany w bilansie pasywów i/lub aktywów),
c) dotyczą zakresu działalności przedsiębiorstwa,
d) wywoływanie równoczesnej zmiany dwóch wartości — po stronie aktywów i/lub pasywów, co związane jest z podstawową zasadą rachunkowości mówiącą o podwójnym zapisie.

Dokładne przeanalizowanie wszystkich tych warunków pokazuje, iż nie wszystkie zdarzenia zaliczane są do operacji gospodarczych, co oczywiście wiąże się z tym, że nie wszystkie ujmowane są w ewidencji księgowej. Odpowiednie dokumentowanie operacji gospodarczychwymaga więc dokładnego przeanalizowania jakie operacje muszą być księgowane.

Co w takim razie jest, a co nie jest operacją gospodarczą?

Jeżeli chodzi o to, co jest operacją gospodarczą i co podlega rejestrowaniu to najłatwiej wytłumaczyć to na podstawowym przykładzie, jakim jest zakup materiałów. Dlaczego jest to operacja gospodarcza?

a) da się wyrazić wartościowo (cena zakupu),
b) zakup wywołuje oczywiste zmiany w zasobach i/lub źródłach finansowania,
c) zakup materiałów jest zdarzeniem związanym z działalnością przedsiębiorstwa,
d) zakup materiałów powoduje równoczesną zmianę dwóch wartości (np. materiały/należności).

A co nie jest operacją gospodarczą i nie podlega księgowaniu? W tym miejscu można przytoczyć zdarzenie, jakim jest złożenie zamówienia na zakup materiałów czy otrzymanie zamówienia od klienta — w tym wypadku dopiero realizacja zlecenia i jego wysyłka sprawi, że powstanie rzeczywisty obowiązek księgowy.

Dodaj komentarz