0

Dla kogo dotacje z urzędu pracy na firmę?

Uzyskanie dotacji z urzędu pracy to jeden z najlepszych sposobów na sfinansowanie startującej firmy. Warto jednak pamiętać, że na pieniądze z UP można liczyć jedynie po spełnieniu kilku kryteriów.

Początek nowego roku to doskonały moment na wprowadzenie w życie długo odkładanych planów, np. założenie własnej działalności. Właśnie ten okres jest najlepszy na ubieganie się o dotacje z UP – urzędy otrzymują wówczas środki finansowe na finansowanie różnego rodzaju programów. Uzyskanie pieniędzy z UP to jedna z najkorzystniejszych form wsparcia młodego przedsiębiorcy z jego prostego powodu – nie wymaga zwrotu. Można je przeznaczyć na zakup sprzętu biurowego, towaru, maszyn, pokryć kosztu remontu biura lub doradztwa prawnego. Trzeba jednak wiedzieć, że osoba ubiegająca się o dotacje powinna spełniać kilka warunków, przede wszystkim powinna być osobą bezrobotną.

Oprócz konieczności uzyskania statusu osoby bezrobotnej, w celu otrzymania dofinansowania startujący biznesmen:

  • nie może być skazany za przestępstwa gospodarcze w okresie 2 lat przed złożeniem wniosku o dotację,
  • jeśli prowadził firmę wcześniej, okres od zlikwidowania poprzedniej działalności do złożenia wniosku nie może być krótszy niż 12 miesięcy,
  • nie może korzystać z innych środków finansowego wsparcia, pochodzących z Funduszu Pracy.

Po spełnieniu tych kryteriów pozostaje złożyć wniosek wraz z całą niezbędną dokumentacją. Warto pamiętać, że po uzyskaniu dotacji konieczne jest gromadzenie wszystkich dokumentów świadczących o rozchodach pieniędzy pochodzących z dotacji.

Tags:

Dodaj komentarz