0

Jak obniżyć podatek, oszczędzając na emeryturę

Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) to forma oszczędzania w ramach III filaru. Jednym z powodów, dla których warto oszczędzać na IKZE to fakt, że dzięki nim podatek dochodowy można obniżyć nawet o 1,6 tys. złotych.

IKZE – sposób na emeryturę
Indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego zostały stworzone pięć late temu, a dziś korzysta z nich już ponad 664 tys. Polaków. Wpłaty na IKZE w ramach dobrowolnego III filaru są ograniczone limitem, ustalanym co roku na podstawie średniego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli zgromadzone na nich oszczędności pozostają na koncie do osiągnięcia przez właściciela 65. roku życia, nie są obciążone podatkiem Belki. Ponadto są dziedziczne i można je wypłacić wcześniej, choć wówczas od kwoty potrąca się 10-procentowy ryczałtowy podatek.

Dodatkowa korzyść dla oszczędzających
Ważną zaletą IKZE jest możliwość odliczenia kwoty wpłaconej w danym roku od podstawy opodatkowania. W tym celu osoby uzyskujące dochód, osoby fizyczne, przedsiębiorcy i emeryci, muszą umieścić odpis w rozliczeniu PIT-0, czyli w formularzu, który informuje o ulgach oraz pamiętać o zachowaniu dowodów wpłat, zawierających dane identyfikacyjne. Przy maksymalnej, dopuszczalnej rocznej wpłacie na IKZE i dochodach opodatkowanych według 32-procentowej stawki PIT, ulga w tym roku może wynieść nawet 1,6 tys. złotych.

Konto IKZE można założyć po ukończeniu 16. roku życia, w kilkudziesięciu bankach, domach maklerskich, towarzystwach ubezpieczeniowych i towarzystwach funduszy inwestycyjnych.

Dodaj komentarz