budżet
0

Czy budżetowanie pomaga osiągnąć cele?

Stworzenie budżetu przedsiębiorstwa ze wskazaniem poszczególnych celów, na które się go przeznacza to jeszcze nie wszystko. Prawdziwy sukces osiągnąć można jedynie w kompletnym procesie budżetowania, wypełnionym od A do Z, gdzie A może oznaczać Administrację, a Z może oznaczać ZYSK.

Proces budżetowania w firmie

schemat budżetu
http://sucholeski.eu/

Budżetowanie zaczyna się od etapu projektowania, na którym zbiera się założenia z poszczególnych pionów organizacyjnych przedsiębiorstwa, bierze się także pod uwagę plany rozwoju oraz sposoby na wykorzystanie posiadanego potencjału. Zebrane i odpowiednio zakwalifikowane założenia przybierają następnie postać gotowego budżetu, który w dalszej kolejności jako zwarty dokument jest zatwierdzany przez Zarząd firmy. Na tym jednak nie koniec budżetowania. Aby doprowadziło ono do osiągnięcia zamierzonych celów, wykonanie budżetu musi podlegać stałej kontroli.

Rodzaje budżetowania i jego funkcje

tabela z budżetem
http://static.slabowidzacy.gogolin.pl/

Firmy mogą stosować tzw budżetowanie kroczące polegające na utworzeniu szczegółowego budżetu na pierwszy kwartał i ogólnego na pozostałe kwartały. Równie często budżety tworzone są na podstawie danych z poprzedniego okresu rozliczeniowego pomnożonych o określony wskaźnik. Wtedy mówimy o budżetowaniu przyrostowym. Natomiast o budżetowaniu „od zera” mówimy wtedy, gdy wykonuje się dokładną analizę jak dla zupełnie nowej firmy. Przy okazji budżetowania jest szansa do analizy wielu danych, takich jak te dotyczące planów rozwojowych, osiągniętych już dokonań lub wdrożenia systemów motywacyjnych dla pracowników. Na pewno dobrze przygotowany budżet, a następnie kontrola jego wykonania mogą zmobilizować zarządzających firmą do okresowego planowania, a całą załogę do koordynacji działań i współpracy, a stąd już tylko krok do osiągnięcia zamierzonych celów.

źródło obrazka wyróżniającego: nf.pl

Dodaj komentarz