franczyzobiorca
0

Franczyza w teorii i praktyce

Założenia franczyzy mówią o ścisłej współpracy między dwoma niezależnymi firmami; franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Franczyzodawca przekazuje know-how i udziela praw, które franczyzobiorca przyjmuje wraz ze związanymi z nimi obowiązkami. Obie strony franczyzy pozostają ze sobą w stałym kontakcie przez cały czas trwania umowy franczyzy. Jak wygląda to w teorii a jak w praktyce?

Franczyza w teorii

school franchise
olx.pl

Przed rozpoczęciem współpracy dochodzi do podpisania umowy franczyzy. Obie strony określają w nich swoje prawa i obowiązki oraz definiują tak zwany pakiet franczyzowy i związane z nim opłaty. Pakiet franczyzowy obejmuje koncepcję i metodę prowadzenia działalności gospodarczej, które są prawnie chronioną własnością intelektualną franczyzodawcy. Franczyzobiorca ma prawo wymagać przeprowadzenia odpowiednich szkoleń, dostarczenia materiałów promocyjnych oraz prowadzenia akcji reklamowych. W zamian za usługi i towary franczyzodawcy franczyzobiorca ponosi określone opłaty, zobowiązuje się zachować tajemnicę, oraz deklaruje zaopatrywanie się wyłącznie u wskazanego dostawcy.

school franchise
http://speak-up.pl/

Franczyza w praktyce

Jak pokazują badania, na polskim rynku działa sporo firm na zasadzie franczyzy. Głównie są to sieci handlowe, chociaż sporo jest także przedsiębiorstw świadczących usługi w różnych branżach. Coraz więcej firm szkoleniowych i szkół językowych decyduje się skorzystać ze school franchise. W przypadku school franchise chodzi o udzielenie praw do skutecznej metody nauczania języka angielskiego. Franczyzobiorcy mogą liczyć na szkolenia swoich lektorów, a także na dostarczenie materiałów i narzędzi do wykorzystania podczas lekcji. Szkoły językowe działające na podstawie school franchise mogą także liczyć na wsparcie w zarządzaniu i w marketingu usług.

Więcej na temat school franchise dowiedzieć można się tutaj: http://speak-up.com/

Dodaj komentarz