prowadzenie bizensu
0

Elastyczne opcje finansowania sprzedaży dla różnych branż

Niedawno opublikowany raport Głównego Urzędu Statystycznego pokazuje, jak zróżnicowany charakter prezentują polskie przedsiębiorstwa. Dane za 2022 rok demonstrują wyraźną dominację firm z zakresu przetwórstwa przemysłowego oraz handlu i naprawy pojazdów samochodowych. Do pozostałych kategorii zalicza się także działalność profesjonalną, naukową i techniczną, budownictwo, informacje oraz komunikację, obsługę rynku nieruchomości, a także sektor logistyczny. Pomimo tak odmiennych warunków pracy, wymienione sektory posiadają wspólną potrzebę – elastycznej formy finansowania!

Jedno rozwiązanie, wiele możliwości

Powyższy wstęp doskonale obrazuje, jak trudno stworzyć uniwersalne narzędzie do bezpiecznego, a jednocześnie wygodnego finansowania bieżących potrzeb. Do dzisiaj!

Zespół PragmaGO opracował bowiem autorski model współpracy, który dopasowuje się do specyfiki danej branży. Jak to działa w praktyce?

Sposób rozliczeń dopasowany do potrzeb

Pierwszym atutem współpracy z PragmaGO jest swoboda wyboru formy finansowania. Dostępna oferta umożliwia bowiem bazowanie na stałym faktoringu lub jedynie finansowaniu pojedynczych faktur.

Pierwszy scenariusz sprawdzi się w przedsiębiorstwach, dla których płynność finansowa jest szczególnie ważna. Wówczas faktoring nie jest wyłącznie elementem wsparcia działu księgowości, ale staje się wydajnym i skutecznym narzędziem do wyeliminowania jednego z głównych zagrożeń w biznesie.

Co więcej, PragmaGO zapewnia kwotę limitu do wysokości nawet 15 000 000 złotych. Tak duży pułap sprawia, że opisywana dzisiaj metoda finansowania zadziała także w przypadku prężnie funkcjonujących korporacji. Czy to oznacza, że PragmaGO nie obsługuje małych firm?

Wręcz przeciwnie! Profesjonalny operator jest niezawodnym wsparciem również dla przedsiębiorstw, których nie interesuje stała kooperacja, a jedynie finansowanie pojedynczych faktur.

Tak zwany szybki faktoring uwalnia środki z danej faktury, gdy zachodzi taka potrzeba. Ten model kolaboracji jest idealnym zabezpieczeniem przed kontrahentami z wyjątkowo długimi terminami płatności.

Abonament lub procent – Ty wybierasz!

To jednak nie koniec dowodów na to, że PragmaGO dostosowuje się do wyjątkowych okoliczności pracy swych użytkowników. Usługa może bowiem być rozliczana za pomocą stałej stawki abonamentu lub puli procentowej. 
Abonament zapewnia stałą wysokość opłat za korzystanie z finansowania, bez względu na obecny poziom spożytkowanego limitu. W drugim przypadku klient uiszcza opłatę procentową, adekwatną do wysokości już wyczerpanego limitu miesięcznego.


Oczywiście, taki wybór ma strategiczny wpływ na finanse przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego użytkownicy mogą skorzystać z bezpłatnych i niezobowiązujących konsultacji, które szybko rozwieją wszelkie wątpliwości.

Dynamiczny biznes, szybka adaptacja

Kolejnym dowodem na plastyczność i wszechstronność rozwiązań PragmaGO jest sposób zarządzania wysokością limitu. Poszczególne sektory operują bowiem odmienną skalą transakcji, co ma wpływ również na potrzebne zasoby finansowe. 


Należy podkreślić, że takie okoliczności bazują między innymi na sezonowości, poziomie rozwoju przedsiębiorstwa, a nawet występowaniu niespodziewanych trendów i tendencji. PragmaGO pozwala na dowolne obniżanie lub zwiększanie stanu dostępnego limitu, w zależności od bieżących warunków pracy. Należy podkreślić, że wszelkie zmiany mogą zostać wykonane z poziomu aplikacji, co jest niezwykle wygodne dla każdej firmy – niezależnie od sektora i progresu.

Sprawdź, jak PragmaGO może zoptymalizować Twój biznes: https://pragmago.pl/.

Dodaj komentarz