0

Zatrudnienie pracownika a koszty pracodawcy

Jakie będą całkowite koszty pracodawcy zatrudniającego pracownika? Są one zależne przede wszystkim od rodzaju umowy zawieranej za daną osobą. W tym wpisie znajdziecie najważniejsze informacje o tym, jakie składki pracodawca musi odprowadzać do ZUS przy poszczególnych formach zatrudnienia.

dokumenty

Pod uwagę weźmiemy trzy najczęstsze rodzaje umów między pracodawcą, a osobą zatrudnioną:

  • umowę zlecenie,
  • umowę o dzieło,
  • umowę o pracę.

Koszty pracodawcy – co się wlicza w koszty

Na początek warto wyjaśnić, że koszty pracodawcy wiążą się nie tylko wynagrodzeniem brutto, ale także wydatkami na przeprowadzanie badań medycyny pracy czy szkoleń BHP i składkami odprowadzanymi do ZUS ze środków pracodawcy.

koszt pracodawcy wynagrodzenie brutto + składki do ZUS ze środków pracodawcy + wydatki na medycynę pacy, szkolenia BHP

 

Koszty pracodawcy – umowa zlecenie

W przypadku umowy zlecenie, całkowite koszty pracodawcy są zależne od profilu zatrudnionego. Jeśli jest to umowa podpisana z pracodawcą, z którym już wcześniej został nawiązany stosunek pacy, wszystkie składki muszą być opłacane, tak jak przy umowie o pracę. Składki do ZUS należy również płacić, gdy zleceniobiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia. W takiej sytuacji pracodawca musi opłacać składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Jeśli wynagrodzenie pracownika jest równe lub wyższe niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, pracodawca opłaca również składki na FP i FGŚP.

Umowa o dzieło jest dla pracodawcy najmniej skomplikowaną formą zatrudnienia. W tym przypadku jedynym kosztem pracodawcy będzie wynagrodzenie brutto.

obliczanie składek

Koszty pracodawcy – umowa o pracę

Przy umowie o pracę pracodawca jest zobowiązany nie tylko do wypłaty wynagrodzenia brutto, ale także do naliczenia i odprowadzenia składek do ZUS na ubezpieczenie społeczne, wypadkowe, FP i FGŚP. Warto pamiętać, że wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe zależy tu od charakteru działalności przedsiębiorstwa oraz liczby zatrudnionych osób. Pozostałe wysokości składek są jednakowe dla wszystkich pracodawców.

Jakie składki płaci pracodawca?

  • emerytalna,
  • rentowa,
  • chorobowa,
  • zdrowotna,
  • wypadkowa,
  • składka na Fundusz Pracy,
  • składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Wielu pracodawców zadaje sobie jednak pytanie o to, które z tych kosztów odnoszą się do poszczególnych form zatrudnienia.

Więcej ważnych informacji o tym, jakie są koszty pracodawcy przy różnych formach zatrudnienia, można znaleźć w bazie wiedzy Biura Informacji Gospodarczej erif.pl: https://erif.pl/baza-wiedzy/koszt-pracodawcy/.

Advertisement

Dodaj komentarz