0

Jak założyć żłobek lub klubik dziecięcy?

Żłobek lub klubik dziecięcy może być doskonałym sposobem na połączenie pasji i biznesu. Trzeba jednak przyznać, że zanim dojdzie do jego realizacji, trzeba spełnić szereg wymagań. Oto podstawowe kwestie, o których warto wiedzieć, planując założenie miejsca opieki dla maluchów.

Na początek trzeba podjąć decyzję: żłobek czy klubik dziecięcy? Różnica polega na dostosowaniu do różnychchild-1522870_960_720 grup wiekowych dzieci. Żłobek jest przeznaczony dla dzieci, które ukończyły 20. tydzień życia i mogą w nim przebywać 10 godzin dziennie. W żłobku musi być zapewnione wyżywienie, standardy higieny i bezpieczeństwa żywności oraz przynajmniej jeden pokój przeznaczony do odpoczynku dzieci. Do klubiku mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 12. miesiąc życia i mogą w nim przebywać 5 godzin dziennie. Do prowadzenia klubiku wystarczy jedno pomieszczenie, nie ma konieczności zapewniania wyżywienia, a w zajęciach udział mogą brać także rodzice.

Po zarejestrowaniu działalności w CEIDG, przychodzi czas na dostosowanie lokalu do standardów wymaganych przez przepisy. Miejsce, w którym będzie znajdować się żłobek lub klubik musi uzyskać pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Głównym wyznacznikiem jest tu rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. 2011 nr 69, poz. 367). Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do urzędu miasta lub gminy i wpisanie swojej placówki do rejestru żłobków i klubików dziecięcych.

kindergarten-90505_960_720Na koniec pozostaje zatrudnienie personelu. Konieczne jest tu spełnienie wymogów zawartych w odpowiednich ustawach, które mają być gwarancją zapewnienia odpowiedniego poziomu opieki. Najważniejsze z nich to: kwalifikacje zawodowe, odbyte szkolenie lub poświadczone doświadczenie w pracy z dziećmi dla pracowników opiekujących się dziećmi i kierownika, badania sanitarno-epidemiologiczne oraz dostosowanie ilości opiekunów do liczby dzieci, według wytycznych zawartych w przepisach.

Jak widać, założenie żłobka lub klubiku dziecięcego to mnóstwo formalności, jednak jeśli uda się je spełnić, przedsięwzięcie może przynieść dobre zyski, a co najważniejsze ogromną satysfakcję.

Dodaj komentarz