0

Wywiad gospodarczy, czyli jak sprawdzić kontrahenta?

Prowadzenie biznesu wiąże się z wieloma ryzykami – jednym z najpoważniejszych jest podjęcie współpracy z nierzetelnym, nieuczciwym kontrahentem. W rezultacie możliwa jest nie tylko strata w wymiarze finansowym, ale przede wszystkim zachwianie lub nawet utrata płynności finansowej przedsiębiorstwa, co z kolei może zagrażać jego istnieniu. Na szczęście dziś możliwa jest skuteczna obrona przed tego rodzaju sytuacjami.

Co zrobić, gdy kontrahent wzbudza obawy?

Jednym z najlepszych sposobów na to, by zminimalizować ryzyko współpracy z nieuczciwym bądź niewypłacalnym kontrahentem, jest dokładna weryfikacja danego podmiotu. Fachowo działania tego typu nazywane są wywiadem gospodarczym i polegają na pozyskaniu informacji dotyczących danego podmiotu z ogólnodostępnych źródeł. Można próbować zająć się tym na własną rękę w oparciu o powszechnie dostępne rejestry (Krajowy Rejestr Sądowy, Krajowy Rejestr Długów, Biura Informacji Gospodarczej, Biuro Informacji Kredytowych czy rejestry niewypłacalnych dłużników), jednak przeważnie jest to zadanie niezwykle czasochłonne i z reguły przedsiębiorcy nie mogą poświęcić temu zadaniu wystarczającej uwagi.

Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest powierzenie sprawdzenia firmy profesjonalnym, wykwalifikowanym detektywom gospodarczym, którzy zajmują się takimi sprawami zawodowo. Jest to gwarancja nie tylko rzetelności przeprowadzonego wywiadu, ale także jego drobiazgowości i oparcia wyłącznie o twarde, weryfikowalne fakty.

Detektyw może sprawdzić wiarygodność firmy

Warto pamiętać, że rzetelna wywiadownia gospodarcza oprócz dostępu do wszystkich wspomnianych wyżej źródeł informacji jest także w stanie sprawdzić i zweryfikować dane dotyczące majątku potencjalnego kontrahenta. Taką ofertą dysponuje Agencja Detektywistyczna Weremczuk http://weremczukdetektywi.pl/. To o tyle istotne, że niejednokrotnie zdarza się, iż nawet poddawana takiej weryfikacji firma nie jest w stanie nawet szacunkowo określić, jakim majątkiem dysponuje. Przeprowadzenie takiego wywiadu przez detektywa lub grupę detektywów jest tym ważniejsze, im wyższa jest kwota transakcji przewidzianych do zawarcia z weryfikowanym kontrahentem. Wypłacalność partnera biznesowego jest bowiem w takim przypadku kluczowa – współpraca z firmą, która nie posiada wystarczającego majątku, grozi bankructwem lub (w najlepszym razie) poważnymi problemami finansowymi.

W kontekście powyższego dodajmy, że przez majątek rozumieć należy nie tylko zgromadzone przez przedsiębiorstwo rezerwy finansowe i środki trwałe w postaci ruchomości lub nieruchomości. W skład kapitału wliczyć można także zaplecze w postaci zasobów ludzkich i know-how, zgromadzone bazy danych, a nawet w określonych przypadkach samą pozycję rynkową kontrahenta.

Potwierdzenie wiarygodności finansowej

Weryfikacja wiarygodności finansowej kontrahenta zarejestrowanego i prowadzącego działalność na terenie Polski nie jest zazwyczaj dużym problemem, jednak w przypadku firm zagranicznych może się to okazać znacząco utrudnione. Siłą rzeczy informacje o podmiotach zagranicznych nie będą znajdować się w polskich bazach i rejestrach lub uzyskamy z nich jedynie fragmentaryczne informacje, nie dające całościowego obrazu. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie weryfikacji do agencji detektywistycznej, która nie tylko wie, jak sprawdzić, czy firma istnieje, ale jest również w stanie uzyskać informacje niedostępne lub trudno dostępne dla rodzimych przedsiębiorców.

Warto również pamiętać, że samo zgromadzenie nawet dużej ilości informacji i danych na temat potencjalnego kontrahenta nie jest wystarczające – potrzebna jest dogłębna i dokładna analiza tych danych wraz z wypływającymi z niej wnioskami na temat poziomu wiarygodności finansowej weryfikowanej firmy. Wyspecjalizowane wywiadownie gospodarcze dzięki wieloletniemu doświadczeniu są w stanie przeprowadzić takie analizy i zawrzeć ich wyniki w raporcie, co pozwoli zlecającemu weryfikację niepewnego kontrahenta podmiotowi uzyskać informacje na temat tego, czy wejście we współpracę z daną firmą jest opłacalne i bezpieczne.

Dodaj komentarz