0

Wpływ inflacji na zysk z lokaty

Inflacja ma ogromny wpływ na końcowy zysk, jaki osiągniemy wpłacając pieniądze na lokatę bankową. Dzieje się tak dlatego, że większość banków komercyjnych reguluje wysokość oprocentowania lokat w oparciu o wysokość stóp procentowych NBP.

Stopa procentowa NBP to cena, za jaką bank centralny udziela kredytów bankom komercyjnym. Kredyty te są bankom potrzebne, aby mogły one realizować swoje cele takie, jak udzielanie kredytów, inwestycje, rozbudowa lub modernizacja własnej infrastruktury czy reklama. Ale kredyty zaciągane w banku centralnym lub w innych bankach komercyjnych nie są jedynym źródłem pozyskiwania kapitału. Banki gromadzą pieniądze na prowadzenie swojej działalności również poprzez przyjmowanie depozytów od klientów indywidualnych. Im wyższa jest stopa procentowa NBP, tym większe będzie zapotrzebowanie banku na kapitał pochodzący od klienta. Oczywistym jest, zatem, że bank zaproponuje klientowi w tej sytuacji korzystniejsze oprocentowanie, aby skłonić go do zdeponowania jego środków i oddanie ich do dyspozycji banku.

Co do tego wszystkiego ma inflacja?

Inflacja jest jednym z czynników, który wpływa na wysokość stopy procentowej NBP ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. Rada Polityki Pieniężnej to organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego, wybierany na sześcioletnie kadencje, a jej prezesem jest zawsze Prezes Narodowego Banku Polskiego. Do jej zadań należy m. in. właśnie ustalanie podstawowych stóp procentowych NBP. Raz w miesiącu Rada Polityki Pieniężnej zbiera się w celu weryfikacji i ewentualnej zmiany podstawowych stóp procentowych. Kiedy rośnie inflacja, czyli na rynku jest zbyt dużo pieniędzy, a zbyt mało towarów, RPP podnosi stopy procentowe.

W tej sytuacji banki zwiększają oprocentowanie udzielanych kredytów oraz przyjmowanych lokat, co odbija się na spadku popytu na kredyty, a jednocześnie składania społeczeństwo do oszczędzania. W ten sposób nadwyżka pieniędzy zostaje w pewien sposób wycofana z rynku. Natomiast kiedy inflacja spada, RPP również obniża stopy procentowe, aby zwiększyć ilość pieniędzy w obiegu. Analogicznie, jak przy wzroście stóp procentowych, tak i tutaj banki natychmiast reagują obniżeniem oprocentowania kredytów, ale tez i wkładów pieniężnych. Zachęca to społeczeństwo do zaciągania kredytów, zamiast do odkładania pieniędzy. Rada Polityki Pieniężnej regulując wysokość stóp procentowych stara się utrzymać inflację na poziomie 2, 5 % rocznie ponieważ taki poziom uznany jest za najlepszy dla stymulacji rozwoju gospodarczego państwa.

Wysokość oprocentowanie lokat porównasz sprawdzając ten ranking najlepszych lokat

shutterstock_145716032

Dodaj komentarz