uproszczona sparwozdawczość
0

Uproszczenia w finansach mile widziane

Każda zmiana przepisów księgowych i finansowych idąca w kierunku uproszczenia procedur jest mile widziana przez właścicieli i zarządy firm. Już niedługo drobni przedsiębiorcy będą mogli odetchnąć z ulgą podczas wypełniania corocznych sprawozdań, bo obowiązywać ich mają nowe, uproszczone zasady sprawozdawczości finansowej. Ustawodawca ma zamiar objąć nowymi przepisami większą liczbę jednostek, niż nakazuje mu to unijna dyrektywa. Jest to wyraźny ukłon w stronę podatników.

Dla kogo uproszczenia?

drobni przedsiębiorcy
http://www.komputerswiat.pl/

Nowa ustawa dokładnie precyzuje dla kogo przeznaczone są nowe zasady sprawozdawczości. Chodzi o jednostki małe o różnych osobowościach prawnych (między innymi: spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki partnerskie, spółki jawne osób fizycznych, a nawet same osoby fizyczne), które w danym roku obrotowym mieszczą się w przynajmniej dwóch z trzech wyznaczonych limitów. Tak więc decydując się na uproszczoną sprawozdawczość trzeba sprawdzić, czy w roku poprzedzającym sprawozdanie nie przekroczyło się wyznaczonej sumy bilansowej, kwoty przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów albo liczby zatrudnionych pracowników.

Uproszczona sprawozdawczość, czyli jaka?

bilans
http://www.finanseosobiste.pl/

Różnic w porównaniu z poprzednimi sprawozdaniami jest sporo. Przede wszystkim zamiast sporządzać szczegółowe dokumenty, jak robią to wielcy przedsiębiorcy, małe firmy będą składały uproszczone sprawozdania, w skład których wchodzić będzie uproszczony bilans, a także uproszczony rachunek zysków i strat. Poza tym w dołączonej informacji zawarte będą tylko podstawowe informacje bez konieczności wykazywania zmian w kapitale własnym oraz w rachunku przepływów pieniężnych. Mimo zamieszania, jakie wprowadza każda zmiana przepisów, ta powinna dość szybko i sprawnie zafunkcjonować, ponieważ wpisuje się w oczekiwania podatników.

Źródło informacji:ksiegowosc.infor.pl

źródło obrazka wyróżniającego: tateassociatesllc.com

Dodaj komentarz