inwentaryzacja
0

Remanent na koniec roku

Końcówka grudnia w wielu firmach, zwłaszcza produkcyjnych i handlowych upływa pod znakiem remanentu. W tym okresie ustaje produkcja, a magazyny przestają przyjmować i wydawać towary. Chodzi o ustalenie rzeczywistego stanu oraz ilości posiadanych towarów handlowych, materiałów i surowców, półwyrobów i produkcji w toku, jak też wyrobów gotowych oraz powstałych w produkcji braków i odpadów. Żaden przedsiębiorca nie może uchylić się od tego obowiązku dla celów ewidencji podatkowej.

Organizacja spisu z natury

inwentaryzacja
http://smallbusiness.chron.com/

Tak więc chcąc, czy nie chcąc pod koniec grudnia w każdej firmie trwa wielkie odliczanie. Do przeprowadzenia spisu z natury (czyli remanentu) wyznaczenie zostają odpowiedni pracownicy. Najczęściej rekrutują się oni spośród członków załogi produkcyjnej lub obsługi magazynu. Dla nikogo nie jest przyjemnością pracować tuż przed świętami albo w przerwie miedzy Bożym Narodzeniem, a Nowym Rokiem, kiedy koledzy przygotowują się do świąt i szukają świątecznych podarunków po sklepach. Dlatego, po stronie pracodawcy będzie leżało odpowiednie umotywowanie osób wyznaczonych do spisu z natury.

Narzędzia remanentu

inwentaryzacja
http://www.infakt.pl/

Ściśle określone prawa remanentu pozwalają na wykorzystanie gotowych wzorów. Powszechnie dostępne w sprzedaży są formularze spisu z natury. Mają formę bloków wykonany z samokopiującego się papieru, które zawierają już niezbędne rubryki, takie jak miejsce na opis rzeczy, wpisanie jednostki miary, ilości oraz ceny. Ważne jest, żeby każdy arkusz spisu z natury był potwierdzony podpisem osób sporządzających spis oraz właściciela zakładu. Do zliczania ilości oraz do nazywania towarów bardzo pomocne bywają czytniki kodów kreskowych, które w automatyczny sposób pozwolą nanieść potrzebne dane do remanentu.

źródło obrazka wyróżniającego: www.fasttrackph.com

Dodaj komentarz