0

PPK – korzyści dla pracodawcy i pracownika

Zgodnie z planami rządu Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) od 2019 r.  pracownicy dużych firm będą mogli korzystać z dobrowolnych programów oszczędzania na przyszłość. Ta sama oferta będzie dostępna dla pracowników średnich i małych firm rok później. Na czym polegają PPK i jakie są ich najważniejsze korzyści dla pracowników i pracodawców?

PPK – pomysł na dobrobyt Polaków
Po podpisaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę 19 listopada 2018 r. ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, od 2019 r. w dużych firmach i korporacjach będą wdrażane dobrowolne plany oszczędzania, których głównym zadaniem będzie zwiększenie dobrobytu finansowego Polaków. Zgromadzone oszczędności mogą, choć nie muszą być przeznaczone na odległą przyszłość. Dostęp do środków będzie swobodny, a więc będzie można je wykorzystać np. gdy zaistnieje konieczność kosztownego leczenia, czy jako wkład własny przy zakupie mieszkania.

Przystąpienie do PPK nie będzie obowiązkowe dla pracowników (udostępnienie planów będzie obowiązkowe dla pracodawców), jednak istnieje wiele korzyści, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, dla których warto to zrobić.
PPK dla pracownika:

  • dobrowolne, niezależne od systemu ubezpieczeń społecznych, dodatkowe zabezpieczenie finansowe,
  • obligatoryjna wpłata podstawowa finansowana przez pracownika wynosi 2 proc. wynagrodzenia,
  • max. 2 proc. wynosi wpłata dodatkowa finansowana przez pracodawcę,
  • wypłaty są zwolnione z „podatku Belki”,
  • środki mogą być dziedziczone przez bliskich bez podatku.

Co oznacza PPK dla pracodawcy:

  • obowiązkowe wdrożenie PPK w zakładzie pracy,
  • możliwość wykorzystywania dodatkowych wpłat jako benefitów dla pracowników,
  • wydatki związane z prowadzeniem PPK mogą być rozliczane w kosztach uzyskania przychodu.

Więcej o korzyściach dla pracodawców i pracowników, wynikających z PPK tutaj: https://www.esaliens.pl/pl/emerytura/oferta-dla-firm/pracownicze-plany-kapitalowe

Tags:

Dodaj komentarz