0

PPE – 5 faktów, które trzeba znać

W 2019 roku w życie wejdą długo oczekiwane zmiany w III filarze polskiego systemie emerytalnego, ich skutkiem ma być m.in. wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych, obowiązujących wszystkich przedsiębiorców i pracowników.

Zanim obowiązkowe PPK wejdą w życie, jest alternatywa – Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Choć PPE funkcjonują w Polsce od wielu lat, od niedawna zainteresowanie nimi rośnie. Czym są i co warto o nich wiedzieć?

  • Składki w ramach PPE są odkładane co miesiąc przez pracodawcę. Są zwolnione z obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
  • PPE mogą być prowadzone w jednej z 4 form, wybiera ją pracodawca w porozumieniu z pracownikami.

  • Jedną z najpopularniejszych form PPE jest umowa z funduszem inwestycyjnym.

  • Wysokość składek w PPE ustala pracodawca, może to być procent wynagrodzenia (nie mogą być wyższe niż 7%), stała kwota lub może być ustalana w sposób mieszany.
  • Składki w PPE stanowią przychód pracownika i jest od nich odprowadzany podatek dochodowy.

Dodaj komentarz