hydrant przeciwpożarowy
0

Ochrona przeciwpożarowa – przezorność czy obowiązek?

W okresie zimowym, kiedy większość instalacji grzewczych w budynkach działa na pełną parę, a instalacje elektryczne wykorzystuje się maksymalnie do oświetlania pomieszczeń ze względu na krótkie dni, często słyszy się o wybuchających pożarach. Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w budynkach nie jest tylko dobrą wolą ich właścicieli, ale również obowiązkiem narzuconym przez prawo. Pamiętajmy o tym jako właściciele prywatnych domów, a także budynków, w których prowadzimy działalność gospodarczą.

Ochrona przeciwpożarowa według ustawy

gaśnica przeciwpożarowa
http://www.przepisnadom.pl/

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada na właścicieli budynków i terenów szereg obowiązków mających zabezpieczyć je na wypadek ognia. Przede wszystkim należy znać obowiązujące wymagania przeciwpożarowe dotycząc warunków technicznych, budowlanych i instalacyjnych i należycie się do nich stosować. Ponadto na wyposażeniu budynku lub terenu powinny znajdować się gaśnice i inne wymagane urządzenia przeciwpożarowe, które stale trzeba konserwować i sprawdzać ich sprawne funkcjonowanie. W końcu niezbędne jest ustalenie sposobu postępowania na wypadek pożaru i zapewnienie osobom przebywającym w budynku lub na terenie bezpieczeństwo oraz możliwość ewakuacji i co za tym idzie teren i budynki powinny być przygotowane do przeprowadzenia akcji ratowniczej, a pracownicy odpowiednio przeszkoleni.

 

 

Ochrona przeciwpożarowa w praktyce

strażacy
http://m.wm.pl/

Te wysokie wymagania przeciwpożarowe nie mogą być spełnione bez pomocy specjalistycznych służb. Mowa oczywiście o Straży Pożarnej, która przede wszystkim dokonuje odbioru budynku po jego wybudowaniu i jest uprawniona do przeprowadzania w nim stosownych kontroli. Ponadto podręczny sprzęt gaśniczy znajdujący się w firmie musi być dopuszczony do użytkowania przez Straż Pożarną. Dopuszczenia takie wydawane są na określony czas, po upływie którego należy je odnowić. O pomoc strażaków trzeba zatem prosić nie tylko na wypadek pożaru, ale właśnie po to by do niego nie doszło.

źródło obrazka wyróżniającego: bhpvictoria.pl

Dodaj komentarz