mężczyzna z telefonem w ręce
0

Najważniejsze zasady zarządzania projektami – to musisz wiedzieć

W każdym przedsiębiorstwie stawiane są pewne cele, które sprzyjają rozwojowi firmy. Jasno wyznaczone cele poszczególnych projektów pozwalają firmie na efektywną ich realizację. Pomocny w tej kwestii jest oczywiście jasno wyznaczony plan działania. Dlatego też warto poznać najważniejsze zasady zarządzania projektami, aby efektywnie dążyć do realizacji celów i rozwoju naszego przedsiębiorstwa.

Nowoczesne programy do zarządzania projektami

Aby dobrze zaplanować poszczególne etapy zarządzania projektem, warto skorzystać z nowoczesnych programów, które nam to planowanie ułatwią. Jako przedsiębiorca  wykorzystaj narzędzia jak system crm by ułatwić zarządzanie projektemDzięki wygodnemu oprogramowaniu w prosty sposób możemy podzielić poszczególne zadania i etapy projektu przypisując je do konkretnych pracowników. W ten sposób możemy śledzić postępy, szacować czas realizacji projektu oraz, co jest najważniejsze, mieć pełną kontrolę nad jego przebiegiem. Co więcej, korzystając z oprogramowania mamy możliwość eliminacji ryzyka związanego z niepowodzeniem realizacji projektu. Określając cel projektu pamiętajmy, że powinniśmy:

  • Jasno go sprecyzować,
  • określić cel mierzalny, aby łatwo sprawdzić, czy został osiągnięty,
  • określić ambitny cel, aby wymagał od nas wysiłku oraz pracy,
  • ocenić możliwość osiągnięcia celu, aby nie był on fikcyjny,
  • ustalić czas jego realizacji.

Dzięki tym wytycznym cel projektu nie będzie nierealny, a poszczególne etapy jego realizacji będą stanowiły satysfakcję i motywację dla zespołu do dalszego działania. 

Poprawne zdefiniowanie zadań

Oprócz wyznaczenia realnego celu projektu należy zwrócić również uwagę na sposób formułowania kolejnych zadań, które prowadzą do realizacji celu. Jest to jedna z najważniejszych zasad zarządzania projektami. Najbardziej istotne jest, aby zadania były jasno sprecyzowane. Zatem powinniśmy skupić się na tym, aby nazwać zadanie, określić jego czas rozpoczęcia i zakończenia, czy też  przypisać osoby odpowiedzialne za wykonanie danego zadania. Co więcej, zadbajmy o to, aby członkowie zespołu mieli możliwość komentowania oraz komunikowana się między sobą. Poszczególne zadania z łatwością możemy umieścić w programie tak, aby były widoczne dla uczestników projektu. To z kolei umożliwia pracę nad poszczególnymi zadaniami projektu z różnych miejsc, nie koniecznie z biura. Kolejną ważną zasadą podczas zarządzania projektami jest kontrola. Ważne, aby realizacja poszczególnych etapów projektu była realizowana zgodnie z założonym planem, a właśnie dzięki kontroli jest to możliwe. Jeśli projekt będzie zrealizowany, należy sporządzić odpowiedni dokument podsumowujący. Powinien zawierać on temat projektu, datę zakończenia oraz jego powód. Oczywiście najczęstszym powodem zakończenia projektu jest zrealizowanie wszystkich zadań projektu. Równie ważnym elementem procesu zarządzania projektami jest ocena zakończonego projektu. Dzięki ocenie zyskujemy ogromną wiedzę i informacje o naszej firmie, które możemy wykorzystać w przyszłości. Ocena zawiera nie tylko opinie na temat całego projektu, ale również poszczególnych etapów i zadań, jakie były wykonywane. 

Dodaj komentarz