0

Dla kogo przeznaczone są lokaty rentierskie?

Wiele osób stara się zapewnić sobie alternatywne źródła dochodów na starość, z uwagi na brak zaufania do ZUS i chęć podwyższenia emerytury lub renty. Ci, którzy już mają zgromadzoną znaczną kwotę, ale obawiają się, że przepuszczą kapitał i zostaną z niczym, powinni rozważyć założenie lokaty rentierskiej.

Czym jest lokata rentierska?

Lokata rentierska zakładana jest na dłuższy okres, a po jego zakończeniu automatycznie ulega odnowieniu. Odsetki od zebranego kapitału wypłacane są na rachunek oszczędnościowo – rozliczeniowy właściciela w regularnych odstępach czasu, najczęściej miesięcznie lub kwartalnie. Dzięki temu zebrana kwota zabezpieczona jest przed naruszeniem, natomiast emeryt regularnie otrzymuje pieniądze, które wspomagają jego budżet domowy.

Warto zauważyć, że taka lokata ma sens tylko wtedy, gdy można zainwestować większą kwotę. Dziesięć złotych dochodu kwartalnie nie zrobi nikomu większej różnicy, natomiast dodatkowe dwieście pięćdziesiąt złotych, które co miesiąc spływa na konto, stanowi już dużą pomoc dla emeryta.

Dla kogo są lokaty rentierskie?

Tego typu lokaty bankowe przeznaczone są dla osób, którym już udało się zgromadzić kapitał na starość, ale nie chcą go w żaden sposób ryzykować, naruszać, czy użerać się z jego zarządzaniem. Młodsi inwestorzy zwykle wolą pomnażać pieniądze, polując na korzystne lokaty bankowe, wykupując papiery wartościowe czy też inwestując na giełdzie.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że kwota leżąca na lokacie rentierskiej w rzeczywistości traci z czasem na wartości z uwagi na inflację, dlatego ten typ lokaty jest niewłaściwy dla osób na dorobku, natomiast idealny dla tych, którzy już przestali zarabiać i nie chcą podejmować skomplikowanych decyzji finansowych. Osoby starsze, chore lub niepełnosprawne są typowymi klientami banków, które oferują taką usługę finansową.

Businessman holding polish money hundred zloty banknote

Alternatywne rozwiązania

Podobny efekt finansowy można osiągnąć kupując pakiet akcji, które regularnie przynoszą dywidendy. Innym wyjściem jest zakup mieszkania na wynajem i powierzenie go profesjonalnej firmie zarządzającej, która znajdzie lokatorów i co miesiąc prześle czynsz właścicielowi. Jeśli ranking lokat nie prezentuje korzystnych propozycji dla rentierów, zbliżonym wyjściem może być założenie zwykłej lokaty miesięcznej lub kwartalnej, która automatycznie ulega odnowieniu, a odsetki przekazywane są na konto główne.

Dla tych, którym udało się zebrać znaczną kwotę na starość, ciekawą propozycję zarządzania oszczędnościami stanowi lokata rentierska.

Dodaj komentarz