0

Jak dobrze inwestować środki?

Istnieje wiele form inwestowania pieniędzy. Możemy je skategoryzować przede wszystkim ze względu na poziom ryzyka, rentowności (stopa zwrotu) oraz termin zwrotu. W tym artykule skupimy się tylko na podstawowych formach inwestowania.

Do najbardziej bezpiecznych form inwestycyjnych zaliczamy oczywiście przede wszystkim obligacje państwowe. Gwarantem wypłacalności jest tutaj państwo, zatem w zdecydowanej większości przypadków możemy być bezpieczni o ulokowane pieniądze. Problem może się pojawić tylko i wyłącznie w sytuacji bankructwa, czyli właściwie niewypłacalności danego kraju, lecz zdarza się to niezwykle rzadko i jest wcześniej poprzedzone licznymi sygnałami, które mogą o tym świadczyć.

Następne pod względem bezpieczeństwa są lokaty bankowe. Zarówno na obligacjach jak i lokatach bankowych, ze względu na minimalne ryzyko, otrzymujemy także niestety minimalny zysk. Są one oprocentowane na około kilka procent w skali roku. Oczywiście wraz z ewentualnym wzrostem stóp procentowych, otrzymujemy także wyższe oprocentowanie lokat.

Kolejną formą inwestowania jest gra na giełdzie papierów wartościowych. W tym przypadku niezbędnym wydaje się znajomość przynajmniej podstaw funkcjonowania giełdy, aby móc sprawnie się po niej poruszać i nie narazić się na szybką stratę całego swego kapitału. Chociaż wielu początkujących inwestorów zdaje sobie sprawę z trudności i ryzyka, jakie towarzyszą giełdzie, nie brakuje takich, którzy w pierwszych miesiącach czy nawet tygodniach stracili oszczędności swojego życia. Dlatego też niezwykle istotne jest zdobywanie wiedzy w tym zakresie.

srodki

Kolejną, lecz chyba najtrudniejszą i najbardziej ryzykowną formą inwestowania jest gra na Forexie – międzynarodowej giełdzie walutowej. Zachodzące na niej zmiany naprawdę szybko i niejednokrotnie gwałtowni. Bez odpowiedniego przygotowania można w bardzo krótkim czasie stracić dużą część swoich środków. Podobnie jak w przypadku standardowej giełdy, do gry na Forexie również niezbędna jest odpowiednia wiedza.

Choć szkoleń z zakresu gry na giełdzie jest wiele, to warto wybrać to, które rzeczywiście wzbogaci nas rzetelną wiedzą i sprawdzonymi metodami postępowania. Aby mieć pewność co do poziomu takiego szkolenia, warto zapoznać się z ofertą profesjonalnych domów maklerskich. Tego typu szkolenia prowadzi między innymi Dom Maklerski TMS Brokers dostępny na stronie: https://www.tms.pl/. Popularnością cieszą się wszystkie szkolenia wprowadzające w temat inwestycji, a także już szczegółowo traktujące o samej giełdzie. Dzięki tym szkoleniom możesz dowiedzieć się, w jaki sposób inwestować by nie stracić, jak minimalizować ryzyko, oraz co jest najważniejsze w inwestowaniu.

Dodaj komentarz