ubezpieczenie firmy
0

Jak chronić własną firmę

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się ze stałym ponoszeniem ryzyka. Niejednokrotnie na szali staje dorobek wielu lat pracy i zgromadzony majątek. W prowadzeniu biznesu ważne jest nie tylko zabezpieczenie się przed niekorzystnymi koniunkturami na rynku, ale również ochrona przed zdarzeniami losowymi, które jest znacznie trudniej przewidzieć.

Ochrona majątku od ryzyk

ubezpieczenie od ryzyka
http://www.bradleysinsurance.com/

Zakres ochrony majątku zależeć będzie od określenia zagrożeń, na jakie narażona jest firma. Wiadomo, że tam, gdzie łatwiej jest o zaprószenie ognia niż o zalanie czy powódź, nacisk położony będzie na ochronę przeciwpożarową. Ubezpieczenie majątku firmy pozwoli odbudować lub zakupić, albo też naprawić zniszczone i utracone mienie. W przedsiębiorstwach najbardziej kosztowne oprócz samych budynków są urządzenia, maszyny i sprzęt komputerowy. Warto pomyśleć o ich ochronie na wypadek kradzieży.

Ubezpieczenie OC za szkody

ubezpieczenie OC firmy
http://www.aeiginsurance.com/

W codziennym funkcjonowaniu firmy bardzo ważne jest zabezpieczenie interesów osób trzecich. Na niektóre wypadki nie mamy wpływu. Możemy sobie wyobrazić odwiedzających naszą firmę gości lub dostawców towarów, którzy ulegną wypadkowi na naszym terenie i z naszej winy. Tak samo uszkodzeniu lub kradzieży ulec może mienie naszych pracowników, które pozostawili w miejscu pracy. Dodatkowo można zostać pociągniętym do odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie trzeciej lub jej mieniu w trakcie prowadzenia działalności.

Usługi assistance dla firmy

Rozszerzenie ubezpieczenia o pakiet assistance pomoże w najbardziej kryzysowych sytuacjach, gdy na terenie firmy potrzebna będzie pomoc lekarska, albo hospitalizacja osoby uległej wypadkowi. Do tego w pakiecie Ubezpieczyciel gwarantuje zorganizowanie lokalu zastępczego, gdy obecnie zajmowany nie będzie się nadawał do użytku. W ramach usługi assistance oferowana jest także pomoc fachowców takich jak ślusarz, czy hydraulik, albo dozór po wystąpieniu szkody w miejscu ubezpieczenia.

źródło obrazka wyróżniającego: www.qbikinsurance.com

Dodaj komentarz