0

Dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie biznesu – jak je dostać?

Dotacje z urzędu pracy to jedno z kilku źródeł finansowania nowego biznesu i nie ma co ukrywać – jedno z najbardziej korzystnych. Wsparcie finansowe z PUP jest bezzwrotne, a pieniądze trafiają na konto świeżo upieczonego przedsiębiorcy szybko, bo zwykle w przeciągu 1,5 miesiąca. Procedura ubiegania się o dotacje nie jest żmudna ani skomplikowana, trzeba jednak spełnić kilka warunków.

Innovation Graph Icon Money Business

Kto może otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy?

  • Dotacje może uzyskać jedynie osoba zarejestrowana w PUP jako bezrobotna, a od momentu rejestracji muszą minąć 3 miesiące. Zdarza się, że niektóre urzędy skracają ten okres.
  • Pieniędzy nie otrzyma osoba, która w ciągu 12 miesięcy bez uzasadnionego powodu odmówiła przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu.
  • Osoba ubiegająca się o dotacje z urzędu nie może być skazana za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.
  • Dotacja nie zostanie przyznana w przypadku posiadania przez osobę ubiegającą się innej działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy wstecz.
  • Dotacja nie zostanie przyznana osobie, która w ciągu ostatnich 5 lat otrzymała inne dofinansowanie lub pożyczkę na start działalności gospodarczej lub rolniczej.
  • Bezrobotny starający się o dotacje nie może być studentem studiów dziennych.

economic-1050731_960_720

Ubiegając się o dotacje w PUP warto pamiętać, że choć do otrzymania dotacji nie jest wymagany wkład własny, często urzędy zwracają uwagę na tę kwestię. Przedsiębiorca z wkładem własnym, choćby własnym sprzętem komputerowym, jest lepiej postrzegany przez urzędników.

Tags:

Dodaj komentarz