dlugi
0

Czy warto obawiać się kontaktu z windykacją?

Wejście na drogę sądową to ostateczność. W pierwszej kolejności zwykle dąży się do polubownego, czyli przedsądowego odzyskania należności. Zatem osoba zadłużona może liczyć na kontakt ze strony windykacji. Bywają sytuacje, w których osoba zadłużona nie ma świadomości istnienia długu. Wówczas kontakt ze strony pracownika windykacji może być pierwszym zetknięciem się z informacją na temat własnych niespłaconych zobowiązań.

– Zadaniem firmy windykacyjnej jest przede wszystkim uświadomić osobę zadłużoną, że posiada zobowiązania, a także dążenie do polubownego uregulowania należności. Często spotykać się  można z unikaniem kontaktu, wyparciem lub zdenerwowaniem. Co w dużej mierze jest dla pracownika windykacji zrozumiałe – nikt nie lubi mieć długów – tłumaczy Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych zrzeszającego wiarygodne i profesjonalne firmy windykacyjne w Polsce. – To jednak nie zmienia faktu, że jeśli już powstało zadłużenie, to powinniśmy dążyć do możliwie najszybszego uregulowania rachunku. Wraz z przeciąganiem całego procesu w czasie, rosną odsetki, osobie zadłużonej towarzyszy stres, a także coraz bardziej realna staje się wizja wejścia na ścieżkę sądową – dodaje.

Po co ta cała windykacja?

Naczelnym zadaniem windykacji jest uzyskanie spłaty zobowiązań, których termin regulacji już minął. Co istotne – cały proces ma charakter polubowny, więc jest prowadzony przed wszczęciem procesów sądowych i egzekucji komorniczej. Skoro rolą windykacji jest dążenie do polubownej regulacji należności osoby zadłużonej, to znaczy też, że dysponuje ona narzędziami, które mogą ułatwić ten proces. Między innymi istnieje możliwość rozłożenia długu na dogodniejsze – mniejsze raty. Ważnym jednak jest, by ze strony osoby posiadającej dług płynęła wola podjęcia współpracy i chęć spłaty należności.

Windykacja jest też po to, by zmotywować osobę zadłużoną do spłaty, uświadomić ją w zakresie konsekwencji uchylania się od zobowiązań. Jednak co ważne, takie działania podejmowane są tylko z poszanowaniem przyjętych norm etycznych, które regulują między innymi Zasady Dobrych Praktyk opracowane przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF). Aktywności podejmowane przez windykatorów mają na celu uchronienie osoby zadłużonej przed większymi kłopotami i pomoc w wyjściu z zadłużenia.

Szansa na życie wolne od długów

Co warto mieć na uwadze – dług to nie jedyny problem osoby zadłużonej. Z reguły problemy ze spłatą są odnotowywane przez wierzycieli w Biurach Informacji Gospodarczej, co powoduje, że instytucje finansowe tracą zaufanie do takiej osoby. W praktyce oznacza to, że mogą pojawić się problemy z zaciągnięciem kredytu, zakupu ratalnego czy nawet podpisaniem umowy abonamentowej i utratą wiarygodności w biznesie.

– Podjęcie współpracy z windykatorem to jeden z najważniejszych kroków ku wolności od długów. Z pewnością to jeden z trudniejszych etapów, ale w dużej mierze może on najskuteczniej działać na korzyść całego procesu spłaty zobowiązań. Ważne jest również opracowanie planu wyjścia z zadłużenia, określenie swoich możliwości finansowych czy też wprowadzenie większej dyscypliny finansowej – mówi Marcin Czugan z ZPF.

Spłata zobowiązań i uwolnienie się od długów może znacznie podnieść jakość życia i wprowadzić większy ład w życiu osoby, która pozbyła się problemu zadłużenia. Im sprawniej podejmie się działania na rzecz wyjścia z długu, tym większa szansa na zminimalizowanie konsekwencji, które niosą za sobą problemy z nim związane.

Dodaj komentarz