0

5 cech kierownika, które poprawią komunikację z zespole

Kierownik to osoba niezbędna dla sprawnego funkcjonowania firmy, jednak z pewnością wielu zatrudnionych miało okazję przekonać, że o ile niektórzy kierownicy cieszą się zarówno sympatią, jak i szacunkiem wśród podwładnych, inni zdecydowanie nie posiadają predyspozycji do bycia liderem, Jakimi cechami powinien wyróżniać się dobry kierownik?

1. Bezstronność to wbrew pozorom bardzo ważna cecha, która zwiększa zaufanie pracowników i otwiera ich na współpracę z kierownikiem. Przełożony nie powinien być uprzedzony, ani stronniczy. Faworyzowanie jednych oraz pomijanie innych pracowników jest niesprawiedliwe i może szybko doprowadzić do konfliktów w zespole.

2. Otwartość na dyskusję to warunek dobrej komunikacji. Dobry kierownik potrafi nie tylko wydać dyspozycje podwładnym, ale także ich wysłuchać, okazując otwartość na nowe pomysły i rozwiązania.

3. Umiejętność motywowania pozwala osiągać pracownikom lepsze wyniki, ale także odczuć satysfakcję po dobrze zrobionym zadaniu. Umiejętne motywowanie to nie manipulowanie, czy szantażowanie pracowników, ale wykazywanie korzyści i rozbudzanie chęci do działania.

4. Panowanie nad własnymi emocjami to cecha dojrzałej osobowości. Od lidera zespołu oczekuje się jednak czegoś więcej – panowania nad zespołem, także w obliczu konfliktów, czy braku porozumienia.

5. Umiejętność negocjacji jest niezbędna, aby utrzymać dobrą atmosferę w grupie. Asertywność, a także brak uprzedzeń i bezstronność w ocenie sytuacji i szukaniu rozwiązań w postawie kierownika zwiększa efektywność działań oraz pomaga utrzymać pozytywne relacje między pracownikami.

Dodaj komentarz