rentowność
0

Rentowność czyli efektywność gospodarowania

O rentowności słychać ostatnio głównie w kontekście kopalń. Powszechnie wiadomo, że przedsiębiorstwa określane jako nierentowne, to takie, których działalność się nie opłaca. Inaczej mówiąc zamiast zysków przynoszą straty. Wyrażona w procentach rentowność może być także swego rodzaju oceną efektywności gospodarowania. Dobry wynik jest niewątpliwie sukcesem Zarządu firmy albo kierownictwa konkretnego działu, choć sprzyjać musiały mu także czynniki zewnętrzne, takie jak koniunktura na rynku.

rentowna firma
http://small-business.com.pl/

Rankingi rentowności

Dzięki stosowaniu tego samego wzoru obliczania rentowności we wszystkich przypadkach, ekonomiści zyskują narzędzie do porównywania między sobą przedsiębiorstw jak też inwestycji. Najkrócej rzecz ujmując rentowność oblicza się dzieląc zysk do danej wielkości finansowej. Na przykład rentowność sprzedaży ROS wynika ze stosunku zysku netto do przychodów ze sprzedaży. W ten sposób tworzy się rankingi, w których najbardziej rentowne przedsięwzięcia plasują się na pierwszych miejscach.

ROE
http://images.slideplayer.pl/

Różne rodzaje rentowności

Ze względu na różne obszary działalności przedsiębiorstw można obliczać oddzielnie rentowność każdego z nich. I tak ROS (Return on Sales) to rentowność sprzedaży, która wyraża ile zysku przynosi przedsiębiorstwu każda złotówka sprzedaży. Wysoki procent ROS jest wskaźnikiem wysokiej marży na produktach wytwarzanych przez przedsiębiorstwo. ROA (Return on Assets) wynika ze stosunku zysku netto do przeciętnego stanu aktywów i przy dobrym wyniku może oznaczać że firma efektywnie zarządza aktywami, po to by generować z nich zysk. ROE (Return on Equity) oblicza się dzieląc zysk netto przez przeciętny poziom kapitału własnego i może ona mieć istotne znaczenie dla akcjonariuszy, którzy zainwestowali własny kapitał w daną firmę

Źródło informacji: findict.pl

źróło obrazka wyróżniającego: analizy.investio.pl

Dodaj komentarz