rozwoj ochrony srodowiska
0

Zrównoważony rozwój w centrum działań w Danfoss

Danfoss to jedna z tych firm, które dążąc do własnego rozwoju i dobrych wyników finansowych, dbają również o swoich pracowników i lokalne społeczności, a także myślą o tym, aby pozostawić kolejnemu pokoleniu świat w lepszym stanie, niż w tym, w jakim my go zastaliśmy. Opublikowany przez firmę Raport  zrównoważonego rozwoju za rok 2020 pokazuje strategię firmy i jej sposób podejścia do tego tematu. Danfoss to globalny dostawca technologii i rozwiązań pomagających oszczędzać energię i redukować emisję CO2 na całym świecie, który zrównoważony rozwój ma głęboko zakorzeniony we własnym DNA.

Rok 2020 był dla firmy Danfoss wyjątkowy i to nie tylko, albo nie przede wszystkim, z powodu wyzwań pandemicznych, ale również ze względu na wszechstronne cele z zakresu zrównoważonego rozwoju, które firma przed sobą postawiła. Dotykały one zarówno tematów środowiskowych, jak i społecznych.

Cel klimatyczny jest w Danfoss stawiany bardzo wysoko – osiągnięcie neutralności emisji CO2 wszystkich działań biznesowych zaplanowano do 2030 roku. Mimo ambitności, jest to cel możliwy do zrealizowania, a obecny etap, jest już trzecim w strategii klimatycznej przyjętej w firmie w 2008 r. Jednym z przykładów działań jest zredukowanie zapotrzebowanie na paliwa kopalne na cele grzewcze o 80% w głównej siedzibie Danfoss w Nordborg w Danii. Kolejnym krokiem będzie neutralność klimatyczna zajmującego ponad 250 000 m2 kampusu, która zostanie osiągnięta już w przyszłym roku. Dd początku 2021 r. główna siedziba Danfoss w Nordborgu czerpie prąd z zielonych źródeł, podobnie jak energię cieplną, która w 60% pochodzi z neutralnej klimatycznie nowej sieci miejskiej. Pozostała część energii na cele grzewcze dla biur i części produkcyjnych ma wykorzystywać ciepło odpadowe pozyskiwane z centrum danych oraz ciepło produkowane dzięki wykorzystaniu instalacji pomp ciepła.

Również w ubiegłym roku Danfoss dołączył do zinicjowanej przez UN Global Compact kampanii pod hasłem “Business Ambition for 1.5°C – Our Only Future”. Jest to globalny ruch zrzeszający firmy, które prowadzą działania zmierzające do osiągnięcia najbardziej ambitnego celu Porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomów z okresu przed industrialnego.

Cele w zakresie energii i klimatu bardzo jasno i klarownie określone zostały również przez włączenie się Danfoss w trzy inicjatywy podejmowane przez The Climate Group: EP100, RE100 oraz EV100. Pod skrótem EP100, kryją się firmy energooszczędne nastawione na zwiększanie wydajności energetycznej. RE100, to biznesy, którym zależy na energii elektrycznej pochodzącej w 100% z odnawialnych źródeł. I wreszcie, zrzeszonym w grupie EV100 przyświeca cel przyspieszenia przejścia na pojazdy elektryczne i sprawienia, by transport elektryczny stał się nowym standardem do 2030 r.

Efekty działań Danfoss we wszystkich powyższych obszarach są wyraźnie widoczne

W 2020 r. spadło całkowite zużycie energii dla wszystkich budynków i procesów o 7% w stosunku do 2019 r., czyli do wartości 590 GWh. Blisko jest do celu podwojenia wydajności energetycznej w fabrykach, którego realizacja zaplanowana jest na 2030 r. Oznacza to, że Danfoss będzie wytwarzać ten sam wolumen produktów, przy zredukowanym o połowę w stosunku do roku 2007 zużyciu energii. Ze spadkiem zużycia energii wiążą się także zmniejszone emisje CO2 – w 2020 r. ich poziom był niższy o 11% w stosunku do roku poprzedniego i aż o 37% w stosunku do 2007 r.

Wspomniana neutralność klimatyczna, poza działaniami z zakresu efektywności energetycznej, zostanie osiągnięta również dzięki przejściu na odnawialne źródła energii.  Firma postawiła na wykorzystywanie formuły zakupów grupowych energii elektrycznej wytwarzanej z OZE. Od 2021 r. we wszystkich lokalizacjach Danfoss w Danii i Niemczech prąd, zużywany rocznie w wys. 116 GWh (co stanowi 25% całkowitego zużycia elektryczności Grupy Danfoss), pochodzi z zielonych źródeł i jest pozyskiwany właśnie w ramach umowy zakupu grupowego. Dzięki temu osiągnięto również redukcję emisji CO2 w wys. 30 000 ton. „Zazielenianie” energii elektrycznej używanej w fabrykach w Europie Wschodniej i Południowej oraz USA, to kolejne planowane kroki, w wyniku, których osiągnięty zostanie pułap 50% neutralnego klimatycznie prądu już w 2021 r. Danfoss Poland również systematycznie dąży do redukcji swojego wpływu na środowisko. Od 2019 roku współpracujemy z dostawcą energii elektrycznej, którego miks energetyczny w ponad 77% składa się z odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu, w naszej siedzibie w Grodzisku Mazowieckim, zredukowaliśmy ilość emisji CO2 na każdą zużytą kilowatogodzinę prądu o ponad 71%, komentuje Aleksandra Stępniak, konsultant ds. efektywności energetycznej w Danfoss Poland.

Danfoss planuje również do 2030 roku przeprowadzić całkowitą elektryfikację floty samochodów służbowych, co będzie skutkowało redukcją emisji CO2 o 9 200 ton. W 2020 r. opracowano mapę drogową w tym zakresie. Pierwsze samochody elektryczne i hybrydowe zamówiono już w Szwecji. Zainstalowano również stacje ładujące w domach pracowników, a do 2024 r. wszystkie firmowe samochody w tym kraju mają być elektryczne. Inne kraje, w których funkcjonuje Danfoss np. Niemcy, Holandia, Francja, Austria i Norwegia są również gotowe by podjąć kroki ku takiej zmianie. W Polsce także trwają przygotowania do zmiany floty samochodów służbowych na elektryczne. Na parkingu powstałym przy nowobudowanej hali produkcyjnej w Grodzisku Mazowieckim przewidziano miejsca pod przyszłą infrastrukturę do ładowania pojazdów, która będzie korzystała z prądu wyprodukowanego z umiejscowionych na dachu hali paneli fotowoltaicznych.

Powyższe osiągnięcia firmy oraz dalsze dążenia do przyjętych celów klimatycznych nie byłyby możliwe bez inwestycji w efektywność energetyczną, która jest odpowiedzią rówież na kryzys gospodarczy spowodowany pandemią Covid-19. Kampania Danfoss pod hasłem Green Restart, czyli Zielona odbudowa gospodarki została pomyślana właśnie po to, by podkreślać w jaki sposób możemy przyśpieszyć tempo odbudowy gospodarczej po pandemii i zapewnić zrównoważony rozwój poprzez wspólną pracę zmierzającą do neutralnej klimatycznie przyszłości. Bazowanie na raportach naukowych, wiedzy eksperckiej i pozycji lidera w zakresie efektywności energetycznej, OZE i elektryfikacji umożliwiło konsolidację kluczowych perspektyw, rozwiązań i działań w zakresie tworzenia miejsc pracy, zielonego budownictwa i generowania zrównoważonego wzrostu.

Warto pamiętać o tym, że za kampaniami i strategiami firmowymi stoją konkretni ludzie, których zdolności przywódcze sprawiają, że wypracowane działania moją konkretne efekty. W Danfoss, firmie technologicznej, gdzie 30% wszystkich pracowników stanowią kobiety, w 2019 r. kobiet-liderek było jedynie 20%. Dlatego wśród innych celów, jakie Danfoss stawia przed soba jest również wzrost udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych do 30% w roku 2025. Dla firmy bardzo ważne jest pielegnowanie różnorodności i przeciwdziałanie wykluczeniom wśród pracowników, których jest prawie 27 500 na całym świecie i którym przyświeca wspólne hasło Razem projektujemy przyszłość, działając w zgodzie z celami zrównoważonego rozwoju określonymi przez ONZ.

Dodaj komentarz