zdolność do czynności prawnych
0

Zdolność prawna oraz zdolność do czynności prawnych

Nasza wolność na co dzień i swoboda w działaniu bierze się z przysługujących nam praw. Przede wszystkim jako osoby fizyczne już w momencie narodzin uzyskujemy zdolność prawną, którą rozumie się jako ochronę dóbr osobistych, ochronę naszej czci, dobrego imienia i wolności właśnie. Zdolność do czynności prawnych zyskujemy trochę później.

 

Do 13 roku życia nie mamy w ogóle zdolności do czynności prawnych, a więc nie możemy podpisywać umów, ani zaciągać zobowiązań finansowych, a jeśli nawet to zrobimy, to będą one w świetle obowiązującego prawa nieważne.

prawa od narodzin
http://img2-1.timeinc.net/

Między 13, a 18 rokiem życia mamy ograniczoną zdolność do czynności prawnych nie wykraczającą poza zwykły zarząd (np. możemy robić drobne zakupy za powierzone nam pieniądze)

Wyjątkiem są panie, które już jako 16-latki zdecydują się na małżeństwo uzyskując tym samym pełnię zdolności do czynności prawnych, której nie utracą nawet w przypadku rozwodu przed 18-tką.

młoda para
http://strona105.blogspot.com/

W pozostałych przypadkach upragniona zdolność do czynności prawnych przychodzi dopiero po ukończeniu 18 roku życia (chyba że nastąpi całkowite lub częściowe ubezwłasnowolnienie poprzez orzeczenie sądowe).

ubezwłasnowolnienie na podstawie orzeczenia
http://i.wp.pl/

 

źródło obrazka wyróżniajacego: nicolehernandez.com/

 

Dodaj komentarz