0

Zastrzeżenie wzoru przemysłowego — o czym mowa w praktyce?

Na czym polega zastrzeżenie wzoru przemysłowego? Czy w ogóle warto jest się o to starać? W jaki sposób można chronić swoje prawa? Oto kilka informacji związanych z zastrzeżeniem wzoru przemysłowego. O czym należy należy pamiętać przy jego zastrzeganiu?

Na czym polega zastrzeżenie wzoru przemysłowego?

Wzór przemysłowy to takie elementy jak opakowanie, symbole graficzne albo kroje pisma. Obejmuje wszystkie aspekty graficzne, wizualne produktu. Zastrzeżenie wzoru przemysłowego w Warszawie to cały proces, w trakcie którego należy udowodnić, czym wzór wyróżnia się i dlaczego powinien zostać objęty ochroną. Wzór przemysłowy to zewnętrzny aspekt produktu, bez wnikania w zastosowaną w nim technologię, działanie etc.

Przedsiębiorstwo tworzące własny produkt powinno zadbać o niego na wielu różnych poziomach. Jednym z nich jest właśnie ochrona wzorów przemysłowych w Warszawie. Jeżeli produkt jest bardzo oryginalny, a jego wygląd albo opakowanie ma istotne znaczenie z biznesowego punktu widzenia, koniecznie trzeba zadbać o jego ochronę.

Jakie jest postępowanie przy ochronie wzorów przemysłowych?

Oczywiście podanie o objęcie ochroną wzorów przemysłowych można złożyć samodzielnie. Jednak aby mieć pewność pozytywnego rozstrzygnięcia i zaoszczędzić sporo czasu, lepiej nawiązać współpracę z kancelarią patentową. Po zarejestrowaniu wzoru ma się wyłączne prawo do posługiwania się nim w celach zarobkowych w Polsce.

Zgłoszenia dokonuje się do Urzędu Patentowego. Trzeba złożyć też stosowną opłatę, w tym za oświadczenie o korzystaniu z pierwszeństwa. Zgłoszenie takie jest sprawdzane formalnie oraz merytorycznie. Dopiero później wydawana jest decyzja. Następnie wnosi się opłatę za okres ochrony, zazwyczaj trwający jeden rok. W kolejnych latach opłatę wnosi się z góry na kolejny rok.

Zastrzeżenie wzoru przemysłowego to kolejny element ochrony swoich praw jako przedsiębiorca. Jeżeli tylko produkt wyróżnia się w warstwie wizualnej, warto z niego skorzystać.

Dodaj komentarz