0

Zastanawiasz się jak wypełnić PIT 37 za 2017 rok? O tym powinieneś wiedzieć

Już niedługo nadejdzie ostatni moment na złożenie deklaracji podatkowej za 2017 rok. Znaczna część Polaków rozliczenie roczne będzie składać na formularzu PIT 37. O czym warto wiedzieć, aby skorzystać z dostępnych z ulg i odliczeń oraz prawidłowo wykonać rozliczenie PIT online? Na te i wiele innych pytań, związanych z PIT 37, znajdziecie odpowiedź w tym tekście.

Nowość – urozmaicona kwota zmniejszająca podatek
Jedną z najważniejszych informacji, o której muszę wiedzieć osoby wypełniające zeznanie za 2017 rok na zasadach ogólnych, czyli także rozliczenie PIT-37, jest to, że ubiegły rok był pierwszym, w którym zaczęło funkcjonować rozróżnienie w kwocie zmniejszającej podatek. Nowością jest fakt, że zostało ono uzależnione od dochodów podatników. W rozliczeniu za 2017 rok kwota wolna od podatku wynosi 6600 zł (jest ona stała), z kolei kwota obniżająca podatek 1188 zł i zmienia się w zależności od dochodu.

Ulgi podatkowe
Rozliczanie na zasadach ogólnych ma pewną bardzo ważną zaletę – daje możliwość korzystania z ulg podatkowych. Niestety, nie jest możliwe dla przedsiębiorców, rozliczających się zgodnie z podatkiem liniowym. Do głównych ulg podatkowych należą:

  • internetowa,
  • na dzieci,
  • rehabilitacyjna,
  • z tytułu pracy za granicą,
  • dla krwiodawców,
  • na pomoc domową,
  • dla oszczędzających w IKZE.

Jednym z najpopularniejszych rodzajów ulg jest internetowa. Podatnicy rozliczający się na PIT 37 mogą odliczyć wydatki związane z korzystaniem z internetu przez dwa lata podatkowe z rzędu, dotyczy to zarówno dostępu do sieci w formie stacjonarnej, jak i mobilnej. Do tych wydatków zaliczają się także koszty poniesione na korzystanie z sieci w kawiarenkach internetowych. Nie dotyczy ona jednak wszelkich kosztów, związanych z instalacją, naprawą i modernizacją elementów technicznych, służących do korzystania z internetu.

WAŻNE: Ulga internetowa nie przysługuje tym podatnikom, którzy wcześniej zaliczyli wydatki na internet do kosztów uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W roku podatkowym kwota ulgi nie może wynieść więcej niż 760 zł.

Z ulgi na dzieci skorzystają rodzice lub rodzic, wychowujący jedno lub więcej dzieci. Wysokość kwoty, którą można odliczyć zależy od liczby wychowywanych dzieci i długości okresu, w jakim dzieci pozostawały pod opieką. Okres ten liczy się liczy się w miesiącach, a nawet w dniach. Co ważne, z ulgi mogą korzystać także opiekunowie prawni oraz osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej. Wysokość dochodów wpływa na wysokość ulgi tylko w przypadku ulgi na jedno dziecko. W ulgi mogą wówczas jedynie ci podatnicy, których roczny dochód nie przekroczył 112 000 zł a jeśli z ulgi korzystają oboje rodzice limit wynosi 56 000 zł na każdego z nich.

Jeśli podatnik decyduje się na skorzystanie z ulgi podatkowej, musi pamiętać o dołączeniu do formularza PIT 37 odpowiedniego załącznika PIT/O i właściwym udokumentowaniu ulgi. Dla przykładu dla udokumentowania ulgi internetowej, potrzebne są faktury, zawierające wszystkie podstawowe dane. Z kolei ulgę na dziecko dokumentuje się jedynie na żądanie urzędu, należy wówczas przedstawić odpis aktu urodzenia, zaświadczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej lub umowę ze starostą. Zgodnie z przepisami podatnik powinien także przechowywać elementy, związane z tytułem do ulgi na wypadek kontroli. Zgodnie z przepisami podatnik powinien także przechowywać elementy, związane z tytułem do ulgi na wypadek kontroli.

Darowizna także obniża podatek
Rodzajem ulgi podatkowej jest także darowizna, jednak trzeba pamiętać, że w rozliczeniu za rok 2017, można odliczyć tylko te dary, które poniesiono właśnie w tym roku podatkowym.
Najważniejsze rodzaje darowizn to:

  • dary na cele kultu religijnego,
  • dary dla organizacji pożytku publicznego,
  • krwiodawstwo.

Ważne jest także, aby pamiętać, że łączny limit przekazywanych darowizn w zeznaniu podatkowym nie może wynosić więcej niż 6 procent dochodu podatnika.

Różne sposoby na złożenie PIT
Kiedy rozliczenie PIT jest gotowe, pozostaje już tylko w urzędzie, a można to zrobić na kilka sposobów. Najprostszym jest osobiste złożenie dokumentu w urzędzie skarbowym. W tym przypadku konieczne jest złożenie dwóch egzemplarzy rozliczenie, ponieważ jeden z nich zostaje w urzędzie, a otrzymuje stempel i pozostaje u podatnika.

PIT można także wysłać pocztą (listem poleconym) lub kurierem, przy czym za datę dostarczenia deklaracji do urzędu za pośrednictwem poczty uznaje się dzień wpisany na dowodzie nadania, a w przypadku wysyłki kurierem dzień rzeczywistego dostarczenia do urzędu.

37Zamiast do okienka rozliczenie można dostarczyć do znajdującego się w niektórych tzw. PITomatu. Urządzenie przyjmuje automatycznie deklaracje, a następnie wydaje kopię pierwszej strony oraz potwierdzenie przyjęcia formularza.

Ostatnim i coraz bardziej popularnym sposobem na dostarczenie rozliczenia jest internet. Jest to zdecydowanie najprostsze, najszybsze, tanie oraz bezpieczne rozwiązanie, dlatego z roku na rok przybywa osób, które PIT rozliczają i składają online.

Jak rozliczyć PIT przez internet?

Na początek warto zaznaczyć, że składanie rocznej deklaracji podatkowej przez Internet nie wymaga elektronicznego podpisu. Weryfikacja odbywa się poprzez podanie 5 informacji: imienia i nazwiska, numeru NIP lub pesel, daty urodzenia i kwoty podanej na deklaracji z ubiegłego roku. Po zatwierdzeniu danych przez system można przejść do podania wszystkich potrzebnych informacji. Cała procedura kończy się otrzymaniem przez podatnika Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO). Warto w tym miejscu dodać, że zarówno składanie deklaracji podatkowej online, jak i w tradycyjny sposób może odbywać się za pomocą pełnomocnika, który może złożyć swój podpis na naszym formularzu. Aby było to możliwe wystarczy wcześniej dostarczyć do urzędu pisemne upoważnienie, a w przypadku osób spoza najbliższej rodziny, wnieść opłatę w wysokości 17 zł.

 

Dodaj komentarz