0

Jak założyć firmę krok po kroku

Planujesz uruchomienie własnego biznesu i obawiasz się skomplikowanych formalności? Szukasz informacji o tym, jak założyć firmę zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawa w Polsce? Wbrew pozorom sprawa nie jest tak skomplikowana jak mogłoby się wydawać. Wszystkie informacje jakich potrzebujesz do założenia działalności gospodarczej znajdziesz w tym tekście.

W sieci można znaleźć mnóstwo mniej lub bardziej trafionych porad na temat tego jak założyć firmę. Zakładam, że masz już pomysł na to, czym chcesz się zajmować i potrzebujesz jedynie technicznych wskazówek związanych z formalnościami. Sama rejestracja firmy nie zajmuje wiele czasu i jest stosunkowo prostym zadaniem, nawet dla kogoś, kto nigdy wcześniej nie miał do czynienia z prowadzeniem biznesu. Zakładanie działalności gospodarczej to jednak nie tylko wypełnienie formularza CEIDG-1, aby firma mogła faktycznie działać, potrzebnych jest także kilka dodatkowych czynności. W tym miejscu postaram się zgromadzić wszystkie informacje o zakładaniu biznesu krok po kroku, w najbardziej przystępny sposób.

Czy muszę rejestrować działalność gospodarczą?

Zanim przejdziemy do poszczególnych kroków przy rejestrowaniu firmy, warto zadać sobie pytanie: czy rzeczywiście muszę zakładać działalność? Nie zawsze jest to konieczne. W przypadku drobnej działalności, w której przychody nie przekraczają połowy płacy minimalnej, nie jest konieczne rejestrowanie firmy.

Jak przygotować się do rejestracji firmy?

Rejestracja firmy wymaga od przyszłego przedsiębiorcy odpowiedniego przygotowania. Chodzi o kilka informacji, które będą wymagane przy wpisie do formularza rejestracji firmy – CEIDG-1.

 • Data rozpoczęcia działalności
  Wbrew pozorom to, jaką datę podamy jako początek działania firmy ma znaczenie. Od tego dnia przedsiębiorcę będzie obowiązywało m.in. opłacanie składek ZUS. Jeśli przedsiębiorca zarejestruje firmę na początku miesiąca, od tego dnia będzie liczyć się bezskładkowy okres 6 miesięcy ulgi na start. Rejestracja firmy w połowie miesiąca skutkuje tym, że okres ulgi na start zacznie się dopiero od kolejnego miesiąca.
 • Nazwa firmy
  Dobra nazwa firmy to może nie jeszcze klucz do sukcesu, ale z pewnością ma ona spore znaczenie. W przypadku prostych rodzajów działalności gospodarczej powinna zawierać imię i nazwisko.
 • Adres firmy
  To adres lokalu wykonywania działalności gospodarczej, którym może być zarówno lokal wynajęty, jak i mieszkanie prywatne. Ważne jest, aby przedsiębiorca posiadał tytuł prawny do lokalu, którego adres podaje w formularzu.
 • Kod PKD
  Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności określają profil działalności firmy. Można podać dowolną ilość kodów, o ile są one związane z prowadzoną działalnością. W odnalezieniu odpowiednich kodów pomaga specjalna wyszukiwarka.
 • Forma opodatkowania
  Początkujący przedsiębiorcy najczęściej stają przed wyborem dwóch form opodatkowania: na zasadach ogólnych i podatkiem liniowym. Pierwszy sposób jest wybierany najczęściej, ponieważ pozwala wykonywać każdą działalność, rozliczać koszty firmy, a do tego daje dostęp do ulg i zwolnień. Podobnie jest z podatkiem liniowym, jednak ten rodzaj opodatkowania nie daje dostępu do ulg i odliczeń od podatku.

Inne, rzadziej wybierane formy opodatkowania to karta podatkowa i ryczałt od przychodów nieewidencjonowanych.

 • Składki ZUS
  Przed rejestracją działalności należy także podjąć ważne decyzję dotyczące składek ZUS. Korzystanie z ulgi na start daje 6 miesięcy bez konieczności opłacania składek ZUS. Przedsiębiorca może jednak wybrać opłacanie ZUS od początku prowadzenia biznesu i w ten sposób uzyskać wyższą emeryturę. Dobrowolne jest także ubezpieczenie chorobowe, które uprawnia do korzystania z m.in. zasiłku macierzyńskiego. Wypełniony formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA oraz deklarację ZUS DRA za jeden pełny miesiąc, należy złożyć w siedzibie ZUS w terminie 7 dni.

Zakładanie działalności gospodarczej – o czym jeszcze warto pamiętać?

Uzyskanie pozwolenia lub licencji jest potrzebne w przypadku niektórych rodzajów działalności, np. prowadzenia apteki czy sprzedaży alkoholu. Aby firma mogła przynosić dochody od pierwszych dni swego działania, należy wcześniej upewnić się, czy nie jest wymagana odpowiednia koncesja.

Pieczątka nie jest obowiązkowa w prowadzeniu działalności, przynajmniej w teorii. W rzeczywistości podczas załatwiania urzędowych spraw urzędnicy będą nas prosili o pieczęć firmy. Powinny znajdować się na niej dane firmy, a zwłaszcza numer NIP.

Rejestracja firmy

Założenie firmy jednoosobowej może odbyć się na 3 sposoby: w urzędzie miasta lub gminy, pocztą i przez internet.

1. Wypełnienie i złożenie u urzędnika wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który jednocześnie jest wnioskiem o nadanie numerów NIP i REGON, w urzędzie miasta lub gminy.

2. Wypełnienie i wysłanie pocztą wniosku o wpis do CEIDG z koniecznym notarialnym poświadczeniem podpisu.

3. Rejestracja firmy przez Internet za pomocą elektronicznego wniosku CEIDG, możliwe wyłącznie po wcześniejszym utworzeniu profilu zaufanego na platformie epuap.gov.pl lub dla posiadaczy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań związanych z zakładaniem firmy, można skorzystać z telefonicznej pomocy udzielanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii pod numerem 801 055 088 lub 22 765 67 32 oraz Centrum Pomocy Przedsiębiorcy.

Dodaj komentarz