0

Ubezpieczenie zdrowotne EKUZ – co obejmuje, jak korzystać?

Wybierasz się za granicę i szukasz oferty ubezpieczenia zdrowotnego? Jeśli będziesz przebywać na terenie jednego z państw UE/EFTA, możesz korzystać z EKUZ czyli Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Jak wyrobić EKUZ i jaki jest zakres usług medycznych w ramach tego ubezpieczenia?

Wyjazdy zagraniczne do pracy, służbowe, na urlop, studia, to chleb powszedni znacznej części Polaków. W związku z tym, coraz więcej osób zastanawia się nad możliwością uzyskania dostępu do usług medycznych na terenie innych państw europejskich. W tym celu można wykupić polisę zdrowotną, a jeśli jest się ubezpieczonym w ramach NFZ, wyrobić kartę EKUZ – europejską kartę ubezpieczeniową uprawniającą do bezpłatnego leczenia. O kartę mogą się ubiegać zarówno osoby pracujące lub uczące się za granicą, jak i udające się tam w celach turystycznych. Posiadaczy karty EKUZ w Polsce z roku na rok jest coraz więcej, w 2017 roku złożono 3 miliony 389 tysięcy wniosków.

W których państwach obowiązuje EKUZ?
Europejska karta ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie państw Unii Europejskiej:  Austrii, Belgii, Bułgarii, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburgu, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch, a także państw członkowskich EFTA: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii, Szwajcarii.

Co obejmuje europejska karta zdrowia?
EKUZ w wielu przypadkach może być ogromnym ułatwieniem dla osób przebywających za granicą. Umożliwi skorzystanie z nieodpłatnej pomocy medycznej w razie gorączki, złamania, nagłego bólu zęba, czy porodu. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że zakres usług świadczonych bezpłatnie w krajach UE i EFTA może być inny niż w Polsce, a pacjent posiadający EKUZ korzysta z tych samych praw i nakłada na niego te same obowiązki, co na obywateli danego państwa. Warto o tym pamiętać np. wzywając karetkę – w wielu krajach europejskich, w ramach publicznej służby zdrowia jest to usługa odpłatna. Co jeszcze należy wiedzieć na temat zakresu EKUZ?

  • Europejska karta ubezpieczeniowa umożliwia korzystanie z leczenia w innym kraju tylko w sytuacjach, gdy jest to niezbędne z medycznego punktu widzenia.
  • Z usług medycznych można korzystać tylko w placówkach publicznych.
  • EKUZ na ogół nie obejmuje refundacji za transport medyczny do swojego kraju ani ratownictwa górskiego.
  • W wielu kurortach turystycznych lekarze przyjmują tylko prywatnie i nie honorują EKUZ.

Jak wyrobić EKUZ?
Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bardzo proste i nie wymaga wiele czasu. Można to zrobić w trzech krokach.

Pierwszy krok to wypełnienie wniosku – istnieją dwa formularze w zależności od tego, czy jest to pobyt czasowy, np. turystyczny lub w związku z nauką, czy służbowy.

Drugi krok to wysłanie zeskanowanego wniosku za pomocą maila, pocztą, faksem, Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP lub zostawienie go osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ.

Ostatnim krokiem jest odbiór karty: osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ, na poczcie lub z pomocą osoby, którą do tego upoważnimy.

UWAGA: Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w ramach NFZ. Jeśli wniosek i dokumentacja jest poprawna, czas oczekiwania na EKUZ wynosi do 3 dni.

Jaki długo ważna jest karta EKUZ?
Dla osób „zatrudnionych”, które prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, pobierają rentę, studentów zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię oraz członków rodzin okres ważności wynosi 12 miesięcy

Dla pobierających świadczenia emerytalne – 5 lat.

Dla osób ubezpieczonych na podstawie przepisów krajowych – 6 miesięcy.

Dla zarejestrowanych w urzędzie pracy i pozostałych ubezpieczonych – 2 miesiące.

Dla kobiet w połogu, posiadających obywatelstwo polskie i zamieszkujących na terenie RP – 42 dni.

Dla osób otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej w wyniku decyzji wójta, burmistrza, na podstawie kryterium dochodowego – 90 dni.

Jak skorzystać z leczenia w ramach EKUZ?

Najpierw należy sprawdzić czy usługa medyczna, z której chcemy korzystać kwalifikuje się do refundacji przez fundusz zdrowia (można to zrobić np. na stronie NFZ), a następnie trzeba udać się publicznej placówki służby zdrowia. Przy rejestracji okazujemy EKUZ, dodatkowo możemy zostać poproszeni o dokument potwierdzający tożsamość.

EKarta KUZ z pewnością jest przydatna, a ponieważ jej wyrobienie nic nie kosztuje, warto mieć ją ze sobą podczas podróży po państwach Europy. Trzeba jednak pamiętać, że to ubezpieczenie nie gwarantuje nam, że w razie choroby, wypadku, konieczności przeprowadzenia akcji ratunkowej czy hospitalizacji wszystkie usługi pokryje fundusz zdrowia. W wielu przypadkach okazuje się, że turyści, pracownicy lub studenci muszą dopłacać do leczenia za granicą. Właśnie dlatego Ministerstwo Zdrowia rekomenduje wykupienie polisy zdrowotnej, które dopiero w połączeniu z EKUZ zapewnia szeroki zakres opieki medycznej, a wraz z nim pewność i poczucie bezpieczeństwa pacjenta.

Tags:

Dodaj komentarz