turystyka 2020 samotne podróże
0

Turystyka 2020. Zadłużenie tourperatorów i wsparcie krajowe oraz unijne

W trosce o bezpieczeństwo swoich obywateli w dobie wszechobecnej pandemii wywołanej przez COVID – 19 państwa na całym świecie wprowadziły szereg rygorystycznych ograniczeń nie tylko w społeczeństwie, ale również w gospodarce. Zostały zamknięte granice oraz zawieszone podróże krajowe i międzynarodowe. W efekcie nastąpił gwałtowny spadek dochodów firm działających w branży turystycznej, które straciły dotychczasową płynność finansową i stanęły na skraju bankructwa.

Zadłużenie touroperatorów a kryzys turystyki 2020

Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) z siedzibą w Madrycie powiązana z Organizacją Narodów Zjednoczonych, szacuje, że w 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa liczba podróży turystycznych na całym świecie może spaść w stosunku do ubiegłego roku o około 60 – 80 procent. W marcu i kwietniu straty branży turystycznej były już liczone w miliardach. W najtrudniejszej sytuacji znalazły się takie kraje europejskie, jak: Hiszpania, Włochy, Francja czy Grecja, które jeszcze do niedawna cieszyły się największą popularnością wśród turystów całego świata. Z danych natomiast ERIF Biura Informacji Gospodarczej S. A wynika, że długi polskich touroperatorów pod koniec lutego 2020 roku przekroczyły kwotę 140 tysięcy złotych, zaś pod koniec lipca łączna ich wartość wzrosła aż o ponad 437 tysięcy złotych. Znacznie też zwiększyła się liczba zadłużonych biur podróży. Poważny kryzys branży turystycznej zarówno w Polsce, jak i na świecie w wielu przypadkach oznacza konieczność zawieszenia dotychczasowej działalności lub likwidacji miejsc pracy.

Wsparcie Unii Europejskiej

W odpowiedzi na światowy kryzys wywołany przez COVID – 19 Unia Europejska wprowadziła szereg różnorodnych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw i pracowników sektora turystycznego, między innymi: wsparcie płynności, ulg podatkowych, złagodzenie zasad pomocy państwa oraz tymczasowe zawieszenie przepisów UE dotyczących przydziału czasu na start lub lądowanie (tzw. slotów) w celu wyeliminowania pustych lotów. W Unii Europejskiej branża turystyczna zapewnia około dwadzieścia milionów miejsc pracy, dlatego Komisja Europejska wspiera europejski sektor turystyczny poprzez:

  • zapewnianie płynności firm turystycznych (zwłaszcza MŚP) poprzez elastyczność w ramach zasad pomocy państwa (państwa członkowskie mogą wprowadzać np. systemy gwarancji dla bonów i inne systemy wsparcia płynności), finansowanie ze środków Unii Europejskiej;
  • ratowanie miejsc pracy dzięki ulgom finansowym o wartości do 100 miliardów euro w ramach programu SURE, który wspiera państwa członkowskie w pokrywaniu kosztów krajowych mechanizmów zmniejszonego wymiaru czasu pracy i podobnych środków umożliwiających przedsiębiorstwom utrzymanie miejsc pracy;
  • zachęcanie obywateli do skorzystania z lokalnej oferty turystycznej, promowanie miejscowych atrakcji i turystyki lokalnej oraz Europy jako bezpiecznego docelowego miejsca podróży.

Polskie organizacje oraz rząd posiadają własne rozwiązania, które mają na celu ochronę branży turystycznej przed upadkiem.

“Odpoczywaj w Polsce – bezpiecznie”. Krajowa turystyka 2020

turystyka krajowa 2020 - co się zmieniło? molo w Sopocie

Polska Organizacja Turystyczna przygotowała program “Odpoczywaj w Polsce – bezpiecznie”, który oznacza proces certyfikacji obiektów hotelowych pod względem zapewnienia bezpieczeństwa higienicznego w dobie pandemii. Głównym celem projektu jest wzmocnienie zaufania turysty do obiektów noclegowych oraz zapewnienie informacji na temat poszczególnych obiektów przystosowanych do świadczenia usług zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Program “Odpoczywaj w Polsce – bezpiecznie” skierowany jest do wszystkich podmiotów świadczących usługi noclegowe na terenie Polski. Zgłoszenie do programu jest bezpłatne i nieobowiązkowe, zaś certyfikat staje się ważny przez rok od momentu potwierdzenia przestrzegania zasad i wytycznych.

#ZmienTerminNieOdwoluj

Głównym celem akcji, promowanej również przez Polską Organizację Turystyczną oraz Ministerstwo Rozwoju, jest zachęcenie turystów, aby nie odwoływali rezerwacji i nie wycofywali wpłaconych już wpłat czy zaliczek. Przełożenie terminu wyjazdu pozwoli obiektom turystycznym zachować płynność finansową. Każdy obiekt turystyczny może wystawić specjalny voucher na pobyt, który zostanie zrealizowany w późniejszym terminie. Voucher dotyczy takich działalności, jak: imprezy turystyczne, imprezy plenerowe, wystawy tematyczne, hotele, usługi przewodnickie, pilotowanie wycieczek, organizacja kongresów i wystaw oraz wiele innych. Voucher jest ważny przez rok.

Bon turystyczny

Bon turystyczny jest dokumentem elektronicznym uprawniający do kwoty 500 złotych na każde dziecko (lub 1000 złotych w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności), który można wykorzystać aż do końca marca 2022 roku. Z bonu turystycznego skorzysta każdy, kto posiada co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Za pośrednictwem bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Katalog bazy turystycznej, która pozwala na skorzystanie z bonu, jest dostępny na stronie https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow. Przygotowanie listy koordynuje Polska Organizacja Turystyczna: https://www.pot.gov.pl/pl

Dodaj komentarz