0

Stopa zwrotu OFE – co oznaczają ostatnie wyniki?

Po ostatnim ogłoszeniu wyników inwestycyjnych Otwartych Funduszy Emerytalnych przez Komisję Nadzoru Finansowego, media obiegła informacja, że w ciągu ostatnich trzech lat OFE nie zarobiły ani złotówki. Choć brzmi to dramatycznie, analizując te wyniki trzeba pamiętać o kilku istotnych szczegółach.

Za czy przeciw OFE?
Według ostatnich danych Komisji Nadzoru finansowego tzw. średnia ważona stopa zwrotu w larach 2013-2016 wyniosła 0,133 procent, co oznacza, że z każdego tysiąca złotych fundusze zarobiły 1,33 zł. Dla wielu jest to kolejny argument za likwidacją OFE, o czym zresztą wiele mówi się w kontekście planów obecnego rządu. Warto jednak zastanowić się  co ostatnie wyniki funduszy rzeczywiście oznaczają.

stopa zwrotu

OFE dobrze zarządzane
Po pierwsze, trzeba pamiętać, że w ostatnich latach cały polski rynek stracił na wartości, a blisko 80 proc. środków z OFE jest inwestowana na warszawskiej giełdzie. Zgodnie z obowiązującym prawem, fundusze mają także niewielkie możliwości inwestowania. Pieniądze lokuje się w duże spółki, ale nie można ich inwestować w nieruchomości, papiery zagraniczne oraz aktywa małych i średnich spółek. Dopiero w tym świetle widać, że wobec wszystkich ograniczeń jakie w ostatnich latach stanęły na drodze OFE, środki były dobrze zarządzane. Warto także zwrócić uwagę na długoterminowe wyniki funduszy – od początku istnienia, w ciągu 15 lat średnia stopa zwrotu OFE osiągnęła 227 proc., przy wzroście indeksu giełdowego WIG o 195 proc. Towarzystwa z największą liczbą klientów pomnożyły powierzone środki prawie 4-krotnie, a nie była to nawet połowa połowa horyzontu inwestycyjnego OFE.

Źródło: www.money.pl

Dodaj komentarz