pieniądze
0

Rejestr dłużników, zadłużenie komornicze – unikaj długów

Zadłużenie to zawsze trudna sytuacja, nie tylko dla dłużnika, ale także dla wierzyciela. Aby uniknąć problemów z odzyskaniem należnych środków, warto wiedzieć czym są bazy danych zadłużonych osób i firm, czyli tzw. rejestry dłużników. Dzięki nim można sprawdzić m.in. rzetelność potencjalnego klienta.

Rejestr dłużników w Polsce

Rejestr dłużników to ogólnie przyjęte określenie na bazy danych, w których rejestrowane są informacje o zadłużeniu podmiotów gospodarczych, firm, konsumentów. Listy dłużników w Polsce są prowadzone przez dwa rodzaje instytucji:

 1. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, który jest instytucją państwową i działa przy Krajowym Rejestrze Rządowym. Wpisy mogą być dokonywane z urzędu, np. w przypadku upadłości czy w oparciu o przepisy kodeksu prawa cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym. Na tej liście znajdują się też dłużnicy na wniosek wierzyciela, który dysponuje tytułem wykonawczym i nie został zaspokojony w ciągu 30 dni od daty wezwania dłużnika do spełnienia świadczenia.
 2. Biura Informacji Gospodarczej (BIG) – działają w oparciu o ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, prowadzą listy dłużników w Polsce. Udostępniają aktualne informacje gospodarcze – negatywne i pozytywne. W rejestrach BIG-ów wpisów dokonują m.in. wierzyciele osób prywatnych i podmiotów gospodarczych.
pieniądze leżące obok klawiatury

Biura Informacji Gospodarczej prowadzące rejestry dłużników w Polsce

Obecnie w naszym kraju działa sześć biur, które prowadzą stale aktualizowane listy dłużników. Są to:

 • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.
 • BIG InfoMonitor SA
 • Krajowy Rejestr Długów BIG SA
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej,
 • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych BIG SA
 • BISNODE Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Rejestr dłużników – zasady i działanie

Listy dłużników w Polsce prowadzone przez BIG-i zawierają informacje gospodarcze negatywne i pozytywne oraz udostępniają je zainteresowanym. Dane mogą być dopisywane przez wierzycieli, takich jak:

 • banki
 • firmy pożyczkowe, leasingowe
 • ubezpieczyciele
 • przedsiębiorcy (poprzez podpisanie umowy z BIG)
 • firmy telekomunikacyjne
 • dostawcy Internetu i telewizji kablowej
 • dostawcy energii i innych mediów
 • wierzyciele wtórni
 • osoby fizyczne
 • gminy
 • sądy.

Pozytywne informacje mogą być dodane na wniosek albo za zgodą klienta.

Kto może znaleźć się w rejestrze dłużników?

Na tej niechlubnej liście znajdują się dłużnicy, którzy zalegają ze spłatą zobowiązań wynikających np. z niespłaconych faktur lub z tytułu wykonawczego w sprawie nieuregulowanych zobowiązań. W przypadku przedsiębiorstw minimalna kwota długu to 500 zł, a dla osób prywatnych – 200 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące dłużników umieszczanych w rejestrze opisano w artykule Czym jest rejestr dłużników i jak działa? Odzyskaj długi i sprawdź swoje zadłużenie

mężczyzna przy komputerze

Znaczenie rejestru dłużników

Lista dłużników w Polsce udostępniana przez BIG jest być praktycznym instrumentem dla przedsiębiorców, instytucji. Dzięki niej można zweryfikować wiarygodność potencjalnego kontrahenta i uchronić się przez współpracą z nierzetelnym klientem. Jest to również narzędzie, które warto potraktować jako formę ostrzeżenia niewypłacalnych kontrahentów. Na pewno nikt nie chce, aby jego nazwisko czy firma znalazły się w rejestrze dłużników. Negatywny wpis może zaważyć np. na możliwości zaciągnięcia kredytu, zakupów ratalnych czy podpisania intratnych kontraktów. Perspektywa znalezienia się na liście BIG-u często przyspiesza spłatę zadłużenia.

Lista dłużników BIG a egzekucja komornicza

Wpisanie do rejestru dłużników nie jest równoznaczne z egzekucją komorniczą. Zadłużenie może generować różne sytuacje:

 • dług komorniczy i wpis na listę dłużników
 • dług komorniczy bez wpisu do rejestru
 • wpis do rejestru bez długu komorniczego.

Szczegółowo kwestię długu i egzekucji komorniczej objaśnia artykuł Zadłużenie komornicze – wszystko co należy wiedzieć o długach u komornika

Warto przede wszystkim zapamiętać, że:

 • komornik przejmuje niespłacone zadłużenie po sprawie sądowej i na podstawie nakazu sądowego
 • egzekucja komornicza wyklucza możliwości negocjacji między wierzycielem a dłużnikiem
 • windykacja komornicza dopuszcza wszystkie prawne rozwiązania dla wyegzekwowania spłaty
 • wierzyciel wnioskuje o wszczęcie egzekucji, wskazuje konkretne składniki majątku
 • egzekucja komornicza ma charakter indywidualny i może przebiegać m.in. z wynagrodzenia, rachunku bankowego, świadczenia rentowego, emerytury, z ruchomości, nieruchomości i praw majątkowych dłużnika.
rejestr dłużników - pieniądze w dłoni

Jak widać przejęcie sprawy przez komornika drastycznie ogranicza prawa dłużnika. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zapobieganie, wcześniejsze negocjacje, wypracowanie optymalnych warunków spłaty zadłużenia. Z drugiej strony rozwiązania takie jak rejestr dłużników pozwalają uniknąć współpracy z nierzetelnym kontrahentem. Windykacja komornicza jest bowiem trudną sytuacją również dla wierzyciela, nie tylko ze względu na straty finansowe.

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj na erif.pl

Dodaj komentarz