0

Raport roczny grupy MBR Finance za rok 2017

Raport roczny MBR Finance pokazuje stabilny rozwój przedsiębiorstwa oferują-cego atrakcyjne rozwiązania finansowe dla klientów. Przedstawia także strate-gię inwestycji w bieżącym roku.

MBR Finance to przedsiębiorstwo, które działa na rynku ogólnopolskim, oferując atrakcyjne rozwiązania finansowe dla swoich klientów. W tym Motopożyczki, Hipopożyczki, czyli pożyczki zabezpieczone nieruchomościami, oraz Bizpożyczki – pożyczki dla przedsiębiorców, którzy przedstawią inne formy zabezpieczenia spłaty.

W styczniu 2018 roku spółka MBR Finance S.A powierzyła badanie sprawozdania finansowego firmie 4AUDYT sp.z o.o. Ta zajmowała się także badaniem ksiąg w ostatnich latach. Warto nadmienić, że 4AUDYT sp. z o.o. należy do sieci TGS GLOBAL, która jest międzynarodową grupą niezależnych firm księgowych i prawniczych działającą w 39 państwach świata.

Raport potwierdza pozytywny stan finansowy, jak i biznesowy grupy MBR Finance. W 2017 roku MBR Finance odnotowało znaczny wzrost kwoty, na którą zostały udzielone pożyczki, obligacje zostały wykupione terminowo, a spółka powiązana z MBR Leasing osiągnęła zadowalające wyniki, przez co to na niej skupią się inwestycje i próby rozwoju w bieżącym roku. Jak podkreśla Roman Wyszomirski: „Dumą napawa nas fakt dobrej kondycji finansowej Spółki, ale także jej wiarygodności w oczach naszych klientów i obligatariuszy”. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje o MBR Finance oraz o raporcie rocznym.

Raport roczny MBR Finance

Raport roczny MBR Finance określa bilans na dzień 31.12.2017 roku, rachunek zysków i strat za okres 01.01.2017 – 31.12.2017. Zawiera on także najważniejsze dane o spółce, które są wprowadzeniem do sprawozdania finansowego. Prócz tego w raporcie rocznym znajdują się dodatkowe informacje i objaśnienia, a także umowy i istotne transakcje zawarte przez spółkę akcyjną MBR Finance.

Informacje o MBR Finance

Działalnością spółki MBR Finance jest udzielanie pożyczek pod zastaw i na zakup samochodu. Tym samym zabezpieczeniem pożyczki jest pojazd będący wyłączną własnością pożyczkobiorcy. Pożyczki w MBR Finance udzielane są maksymalnie do kwoty 100 000 zł na okres 72 miesięcy. Kwota, jak i czas uzależnione są od wieku i wartości pojazdu. Co więcej, uzupełnieniem oferty spółki są pożyczki zabezpieczone przewłaszczeniem na nieruchomości oraz pożyczki biznesowe.

Kwota udzielonych pożyczek

Spółka MBR Finance SA w 2017 udzieliła pożyczek na kwotę 13 425 002,96 zł. Co więcej, podpisała oraz uruchomiła umowy leasingu operacyjnego na kwotę 2 372 066,67, które zostały zrealizowane przez Spółkę powiązaną z MBR Finance SA. Ten drugi wynik pozwala na tworzenie i realizację nowych planów rozwoju Spółki.

Rosnące zyski

Dobrze realizowaną strategię biznesową potwierdzają rosnące przychody operacyjne Spółki. Jak zauważa prezes MBR Finance Roman Wyszomirski: „Wartość przychodów w 2017 roku wyniosła 5 725 800,77 złotych. Oznacza to wzrost aż o 42% w stosunku do roku poprzedniego. Co więcej, wzrosła także suma bilansowa o 70% oraz kapitał własny o 112%. Wyniki MBR Finance udowadniają potencjał Spółki, jak i umiejętności korzystania z niego”. Zysk w 2017 roku to ponad 1 763 170,06. Tutaj także dało się odnotować wzrost w porównaniu do 2016 roku, w którym kwota ta wynosiła 1 326 471,70.

Podstawowe dane finansowe

Raport wykazał, że w porównaniu z 2016 rokiem przychody netto ze sprzedaży wzrosły z kwoty 4 038 807 do 5 725 801. Koszty działalności operacyjnej powiększyły się o +12% z 1 616 277 do 1 816 958. Duże zmiany pojawiły się także w sumie bilansowej z 16 284 108 w 2016 do 27 630 275 w 2017 roku. To różnica aż +70%. Kapitał własny również wzrósł z 2 494 092 do 5 292 966. Zysk wzrósł o 33% w porównaniu do roku 2016 – z 1 326 471,50 do 1 763 170, 06. Świadczy to o stabilnym rozwoju MBR Finance w 2017 roku, jak i wyjątkowych możliwościach rozwijania przedsiębiorstwa i kolejnych inwestycji.

Porównanie z konkurencją

Spółka MBR Finance, jako pierwsze opracowała oraz wdrożyła na rynek produkt pożyczkowy zabezpieczony pojazdem klienta dostępny w całej Polsce. Prócz tego MBR Finance posiada produkty oparte na zabezpieczeniu nieruchomości, które są już obecne na krajowym rynku. Tutaj Spółka zamierza z nimi konkurować poprzez elastyczny modele oceny Pożyczkobiorcy, czy dopasowanie parametrów finansowych pożyczki do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Choć konkurencja istnieje, to MBR Finance stabilnie się rozwija, jak i działa ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb klienta.

Terminowe wywiązywanie się z zobowiązań

W raporcie można znaleźć także informacje o terminowym wywiązywaniu się MBR Finance SA z płatności odsetkowych wynikających z emisji obligacji, jak i realizacji wykupów obligacji wynikających z harmonogramu spłat oraz indywidualnych wezwań Obligatariuszy.

Strategie rozwoju MBR Finance

W 2017 roku rozwijany był produkt leasingowy oferowany przez Spółkę powiązaną MBR Leasing Sp.z o.o. Roman Wyszomirski zwraca uwagę: „Strategia rozwoju MBR Finance to zyskanie większej liczby potencjalnych pożyczkobiorców, którzy są zainteresowani refinansowanie, zakupem pojazdu, pożyczką zabezpieczoną nieruchomością, czy leasingiem operacyjnym”. To umożliwi pozyskanie koniecznego kapitału do rozwijania usług leasingowych poprzez spółkę MBR Leasing.

Nie da się ukryć, że 2017 był bardzo dobrym rokiem dla rozwoju MBR Finance. Spółka zwiększyła swoje zyski, jak i rozwinęła produkt leasingowy. Bieżący rok to czas na dalsze działanie i skupienie się na nowym produkcie, jak i zwiększeniu liczby zainteresowanych pożyczkobiorców. Dzięki stabilnej sytuacji MBR Finance oraz przyszłym strategiom rozwoju przyszłość zapowiada się naprawdę obiecująco.

—–

MBR Finance to firma, którą tworzą osoby z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku pośrednictwa finansowego. Przedsiębiorstwo działa z powodzeniem na rynku ogólnopolskim, oferując atrakcyjne rozwiązania finansowe dla swoich klientów. Produkty MBR Finance są nowoczesną alternatywą dla tradycyjnych usług finansowych, pozwalając na dostęp do pożyczki gotówkowej dla osób, które nie mogą otrzymać środków w bankach oraz innych instytucjach finansowych. Spółka oferuje obecnie takie linie produktowe, jak: pożyczki zabezpieczone pojazdami mechanicznymi – Motopożyczki, pożyczki zabezpieczone nieruchomościami – Hipopożyczki, oraz pożyczki dla przedsiębiorców, którzy przedstawią inne formy zabezpieczenia spłaty pożyczki – Bizpożyczki.

Dodaj komentarz