odpowiedzialny biznes
0

Raport CSR – czas działać odpowiedzialnie

Społeczna odpowiedzialność biznesu za sprawą unijnych przepisów stanie się wkrótce koniecznością, nie zaś martwym zapisem. Zwłaszcza duże firmy będą musiały zmierzyć się z raportami CSR, czyli przedstawić swoje działania na rzecz społeczeństwa w regionie swojej działalności od początku 2017 r. Czasu wbrew pozorom nie zostało wiele i już dziś warto przygotować się do takiego raportu.

odpowiedzialny biznes
raportcsr.pl

Korzyści z prowadzenia odpowiedzialnego biznesu

Oczywiście prowadzeni odpowiedzialnego biznesu wymaga od firm podjęcia jeszcze większego wysiłku i zwrócenia uwagi na kwestie, które być może nie zawsze były na pierwszym planie. Jednak takie działania mimo początkowego nakładu pracy i kosztów w długofalowej perspektywie mogą przynieść sporo korzyści, takich jak:

  • wzrost zainteresowania firmą odpowiedzialną społecznie ze strony rynku,
  • zwiększenie lojalności konsumentów, którzy docenią politykę prospołeczną,
  • poprawa kontaktów z lokalną społecznością i administracją, co może skutkować pomocą w zatrudnieniu i ułatwieniu procedur,
  • podniesienie poziomu kultury firmy, a więc wyjście na pozycję lidera w branży
  • pozytywne reakcje wśród  pracowników, zwyczajnie dumnych i darzących zaufaniem własną firmę.
raport CSR
odpowiedzialnybiznes.pl

Sposoby na prowadzenie odpowiedzialnego biznesu

Firmy same kształtują swoją politykę odpowiedzialnego biznesu w zależności od branży w jakiej działają i od specyfiki organizacyjne. Jednak korzystać  też mogą z gotowych form, takich jak:

  1. Kampanie społeczne– często oprócz funkcji edukacyjnej, przynoszące mieszkańcom regionu wymierne korzyści takie jak nagrody i inwestycje.
  2. Ograniczenie emisji spalin i zanieczyszczeń– jedna z najbardziej spektakularnych i przemawiających do wyobraźni akcji odpowiedzialnych społecznie.
  3. Programy szkoleniowe dla pracowników – podniesienie świadomości społecznej własnej kadry, większe zaangażowanie pracowników  w życie społeczności lokalnych.
  4. Wolontariat pracowniczy – integracja ze społecznością lokalną.
  5. Inwestycje społeczne odpowiedzialne– szeroko zakrojone konsultacje społeczne przy każdej planowanej inwestycji firmy.

Dodaj komentarz