polityka płącowa
0

Pracownik na widełkach – czyli jak powstają listy płac

Niektórym pracodawcom może się wydawać, że wynagradzanie pracowników według ich osobistego uznania jest najlepszą metodą motywacji do pracy. Tymczasem może się okazać, zupełnie odwrotnie. Niejasne zasady przyznawania pensji zasadniczej oraz premii i podwyżek wprowadzają chaos w załodze i są źródłem wielu konfliktowych sytuacji. Dlatego o wiele rozsądniej jest wprowadzić jednolitą politykę płac w oparciu o tabelę wynagrodzeń i widełki od najniższej do najwyższej pensji na każdym stanowisku.

Ustanowienie hierarchii stanowisk

Pierwszym krokiem będzie ustalenie hierarchii stanowisk poprzez ich wartościowanie. Pozwoli to wyłonić stanowiska kluczowe i ustalić wartość pozostałych według szczebli. Tak ustanowiona hierarchia będzie podstawą do określenia wynagrodzenia, które może przyjąć formę widełek od najniższej do najwyższej pensji na każdym szczeblu. To bardzo ważne, by trzymać się zasady równej płacy za pracę o tej samej wartości. Nakazują to zresztą przepisy polskiego prawa pracy. Także pracownicy docenią ten fakt uznając go za sprawiedliwy i logiczny.

Tabela i siatka płac zasadniczych

Przy ustalania przedziałów płacowych (czyli tak zwanych widełek) na każdym szczeblu ważne jest porównanie wysokości wynagrodzeń w firmie z aktualnie stosowanymi na rynku. Pozwoli to na realne oszacowanie wartości pracy w firmie i jednocześnie zajęcie konkurencyjnego stanowiska wobec innych pracodawców w regionie. Pracownicy będą mieli poczucie właściwej oceny ich pracy, a wysokość wynagrodzenia mieszcząca się w przedziałach dostępnych na rynku będzie ich motywowała do pozostania właśnie u tego pracodawcy.

Dodaj komentarz