choroba zawodowa
0

Praca nie zawsze zdrowa

Na co dzień wykonując swoje obowiązki zawodowe nie myślimy o ich negatywnych skutkach dla naszego zdrowia. Tymczasem powinniśmy wymagać od naszego pracodawcy stworzenia takich warunków pracy, by nasze zdrowie, a nawet życie nigdy nie były zagrożone. Jednak nie wszystkie zdarzenia losowe da się przewidzieć i nawet w najbardziej bezpiecznym środowisku może dojść do wypadków przy pracy albo wystąpienia chorób zawodowych. Czy można się od nich ubezpieczyć?

Ustawa wypadkowa

ubezpieczenie wypadkowe
http://www.thebestclaim.co.uk/

Według ustawy o ubezpieczeniach społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych pracodawcy maja obowiązek odprowadzania za swoich pracowników składek do ZUS. Ustawa reguluje ponadto rodzaje świadczeń i warunki, na jakich nabywa się do nich praw. Mowa jest także między innymi o tym, jak ustala się wysokość świadczeń i jakie są zasady ich wypłaty. Pamiętajmy o tym, że wypadek przy pracy może nastąpić nie tylko w siedzibie pracodawcy, ale również w podróży służbowej albo w drodze między siedzibą, a miejscem wykonywania pracy. Ponadto przepisy ustawy obejmują swoim zasięgiem nie tylko pracowników na etatach ale również osoby zatrudnione na umowę zlecenie i inne.

 

 

 

Wykaz chorób zawodowych

choroba zawodowa
http://www.e-hipokrates.com/

Aby choroba, na którą zapadł pracownik mogła być uznana za zawodową, musi się znajdować w wykazie chorób zawodowych. Są tam umieszczone jednostki chorobowe wywołane albo działaniem szkodliwych czynników w miejscu pracy, albo sposobem wykonywania tej pracy. W okresie niezdolności do pracy z tego tytułu pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy odpowiadający mniej więcej wysokości jego pensji. Jeśli doznał od trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłacone zostanie jednorazowe odszkodowanie. Z ZUS wypłacane są także renty dla ubezpieczonego lub jego rodziny. Istnieją jednak sytuacje, w których pracownik traci prawo do świadczeń. Chodzi o wypadki i choroby powstałe na skutek jego umyślnych działań, rażącego niedbalstwa lub bycia w stanie nietrzeźwiości czy też pod wpływem działania środków odurzających w pracy.

 

źródło obrazka wyróżniającego: pliki.pulshr.pl

Dodaj komentarz