0

Polisa ubezpieczeniowa – indywidualna czy grupowa?

Polisa ubezpieczeniowa na życie to jeden z najbardziej popularnych rodzajów ubezpieczeń. Zasadniczo można ja wykupić na dwa sposoby – indywidualnie lub grupowo. Oba rozwiązania zapewniają finansową ochronę przyszłości rodziny na wypadek śmierci, jednak pod względem ceny i zakresu ochrony polisa indywidualna i grupowa różnią się, i to znacznie.

Po pierwsze, oczekiwaniapolisa ubezpieczeniowa

Na początek trzeba zaznaczyć jedno: nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, która opcja opłaca się bardziej. Wszystko zależy od naszych oczekiwań, potrzeb, sytuacji  życiowej i możliwości finansowych. Czy chcemy wyłącznie polisy na życie, czy wolelibyśmy, aby miała szerszy zakres? A może dodatkowo powinna być narzędziem inwestycyjnym? Na rynku ubezpieczeń dostępnych jest obecne tak wiele atrakcyjnych produktów, że przed podjęciem decyzji warto dobrze przeanalizować zalety i wady ubezpieczenia w grupie i na własną rękę.

Grupowe – korzystne dla starszych

Zwykle oferowane są w zakładach pracy, dzięki czemu pracownik nie musi martwić się o nadmiar formalności i terminowe opłacanie składek, które są odciągane od wynagrodzenia. Jednak nie w wygodzie tkwi ich największa zaleta. Głównym atutem ubezpieczenia grupowego jest cena składki, z reguły dużo niższa niż w przypadku polisy indywidualnej. Oferta dla grup ma też szerszy, choć z góry narzucony, zakres i opcje dodatkowych świadczeń, np. z tytułu urodzenia dziecka czy śmierci dalszych członków rodziny. Warto jednak pamiętać, że ceny składek w ubezpieczeniu grupowym są obliczane na podstawie wieku i płci całej grupy. Każdy pracownik, młody i w doskonałej kondycji oraz starszy z różnymi dolegliwościami, płaci taką samą składkę. Co więcej, nie jest wymagane wypełniane ankiety o swoim stanie zdrowia, ani przechodzenie badań lekarskich. Jest to zdecydowanie korzystne rozwiązanie dla osób starszych oraz tych, którzy z powodu złego stanu zdrowia mieliby problem z uzyskaniem polisy indywidualnej, jednak w przypadku osób młodych i w pełni sił sytuacja jest odwrotna. Nie wolno także zapominać o czarnym scenariuszu – utracie pracy, a wraz z nią polisy grupowej.

polisa ubezieczeniowaIndywidualne – takie jak chcesz

Polisa ubezpieczeniowa ustalana indywidualnie zwykle jest droższa niż grupowa, jednak nie jest to regułą. Jej główną zaletą jest fakt, że można ją idealnie dostosować do swoich potrzeb. Sami decydujemy jaka będzie wysokość składki i zakres ubezpieczenia, które może obejmować: uszczerbek na zdrowiu w związku z nieszczęśliwym wypadkiem, pobyt w szpitalu, poważne zachorowanie, całkowite lub częściowe inwalidztwo, utratę pracy. W tym przypadku to ubezpieczony ma wpływ na czas jego trwania, dzięki czemu możemy mieć pewność, że w wieku trzydziestu lat nasze składki będą tak samo atrakcyjne jak po sześćdziesiątce.

Wybór nie jest prosty. Jeśli chodzi o zakres ochrony, idealną opcją byłoby wykupienie dwóch uzupełniających się polis, jednak szukając rozwiązania dobrego zarówno dla naszego poczucia bezpieczeństwa, jak i budżetu, warto przeanalizować obie pod kątem oczekiwań i sytuacji życiowej.

Dodaj komentarz