8.50 eur na godzinę w Niemczech
0

Płaca minimalna jak zapora

Można się tylko domyślać jaki cel przyświecał mocodawcom zza naszej zachodniej granicy, którzy od 1 stycznia 2015 roku wprowadzili w swoim kraju przepisy o płacy minimalnej dla wszystkich pracowników na terenie ich kraju. Czyżby chodziło o powstrzymanie fali siły roboczej stale napływającej do nich z krajów ościennych, zwłaszcza tych, które od niedawna są w Unii Europejskiej i gdzie jak wiadomo nie zarabia się jeszcze tak dobrze jak u nich? Domysł graniczący z pewnością, prawda?

Mityczne 8.50 EUR na godzinę

Wraz z nastaniem Nowego Roku polscy pracodawcy wysyłający swoich pracowników do Niemiec znaleźli się twarzą w twarz z koniecznością zapewnienia władz tego kraju o stosowaniu wobec nich stawki minimalnej wynoszącej 8.50 EUR na godzinę w okresie pracy na terenie Niemiec. Co więcej polskie firmy powinny zgłaszać z wyprzedzeniem fakt wjazdu pracowników na terytorium Niemiec oraz dokładnie go ewidencjonować, co do liczby godzin przepracowanych w tym kraju. Na tym jednak jeszcze nie koniec, dokumentację dotycząca okresów pracy i naliczonej za nie płacy pracodawcy powinni przechowywać co najmniej przez 2 lata i oddawać ją do wglądu na każde wezwanie władz niemieckich. Niespełnienie powyższych wymogów obarczone jest wysokimi grzywnami sięgającymi nawet kilkudziesięciu tysięcy EUR.

Przepisy i ich egzekwowanie

Nowa ustawa w Niemczech pozornie chroni prawa pracowników, jednak bije po kieszeni pracodawców. Tymczasem wprowadzenie rygorystycznych przepisów nie załatwia jeszcze całkowicie problemu, jaki najwidoczniej mają nasi zachodni sąsiedzi. Przede wszystkim nie znane są sposoby egzekwowania ich wykonywania przez zagranicznych, w tym polskich operatorów. Czy nasi pracownicy w Niemczech będą jakoś szczególnie kontrolowani i która z jednostek porządkowych tego kraju będzie te kontrole wykonywać? Poza tym słychać coraz liczniejsze głosy o tym, że niemiecka ustawa nie do końca jest w zgodzie z unijnym prawem. Podobno obecnie trwają przepychanki na szczeblu ministerialnym, z których jeszcze nie wiemy, co wyniknie. Czy znów chciano dobrze, a wyszło jak zawsze?

 

Źródło obrazka: www.d1.stern.de

Dodaj komentarz