0

Outplacement grupowy a konkretne rozwiązania pomocowe

Ponowne wejście na rynek pracy stanowi dla wielu osób bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza jeśli przez wiele lat pracowały w jednej firmie.

Umiejętnie poprowadzony outplacement może pomóc im w poszukiwaniu nowego zatrudnienia, a firmie przynieść wymierne korzyści wizerunkowe. W przypadku outplacementu grupowego, bardzo często projekt całego przedsięwzięcia bazuje na konkretnych rozwiązaniach pomocowych. Dlaczego?

Outplacement: praktyczna pomoc w znalezieniu pracy

Jednym z zadań outplacementu grupowego jest umiejętne przygotowanie uczestnika do wkroczenia na rynek pracy. W związku z tym, projekt przedsięwzięcia często zakłada wyposażenie uczestników w praktyczną wiedzę, która rzeczywiście może się im przydać podczas zadania, jakim jest znalezienie nowej pracy. Projekt outplacementu może wskazywać, między innymi, w jaki sposób warto jest poszerzać portfolio własnych umiejętności czy przygotować CV i list motywacyjny.

Outplacement a edukacja stresu skorelowanego z poszukiwaniem zatrudnienia

Poszukiwanie nowego zatrudnienia może wiązać się ze stresem. Jeśli dodatkowo pracownik jest świadomy tego, że jego wiedza na temat tego, jak zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej lub przygotować dokumenty aplikacyjne jest zdezaktualizowana czy wymaga uzupełnienia, stres może być jeszcze większy. W takim przypadku praktyczne informacje przekazywane w procesie outplacementu mają szansę wpłynąć na redukcję podobnych odczuć i poprawić pewność siebie uczestników programu.

Jak założyć własną firmę?

Zmiana zawodowa jest często postrzegana, jako szansa, by założyć własną działalność. W związku z tym, projekt outplacementu może zakładać „uzbrojenie” grupy docelowej w wiedzę na temat tego, jak rozpocząć prowadzenie swojej firmy. Dla osób, które wcześniej nie miały styczności z podobną tematyką, poruszenie podobnych kwestii może okazać się dużym wsparciem.

Reasumując: outplacement grupowy często zasadza się na praktycznych planach pomocowych. Dzieje się tak ze względu na fakt, że sam program ma wesprzeć uczestników w poszukiwaniu nowej pracy, a ponadto charakter outplacementu i skierowanie go do większej grupy osób wpływa na to, w jaki sposób jest on projektowany: plan musi odpowiadać oczekiwaniom beneficjentów.

Dodaj komentarz