0

Odpowiedzialność, innowacje i etyka w bankowości – opinie Alior Bank

Jaki powinien być bank przyszłości? Otwarcie na klienta, innowacyjność, etyka i odpowiedzialność społeczna – to ważne trendy, które w ostatnich latach wyznaczają kierunki rozwoju w sektorze bankowości. Obserwując działania i opinie Alior Bank i innych prężnie rozwijających się banków, można stwierdzić, że dla banków nie jest ważne wyłącznie liczenie zysków, ale także zaangażowanie społeczne i dobre, długofalowe relacje z klientami.

Bank – instytucja zaufania publicznego

Potrzebę skodyfikowania wskazań dla banków w dziedzinie etyki i odpowiedzialności społecznej zauważono już kilka lat temu. W 2013 roku Związek Banków Polskich opracował dokument – Kodeks Etyki Bankowej, który wyznaczył najważniejsze zasady, dotyczące relacji banku z klientem, z innymi bankami, partnerami biznesowymi i środowiskiem lokalnym. Czytamy w nim m.in.:

Mechanizmy rynkowe są koniecznymi, lecz niewystarczającymi wyznacznikami działalności banków. Stąd niezbędne jest uwzględnienie także wartości etycznych w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych.

Banki, poprzez swoją działalność, powinny przyczyniać się do społeczno-ekonomicznego rozwoju kraju oraz wzrostu zamożności społeczeństwa poprzez społecznie odpowiedzialne prowadzenie biznesu, wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i wspieranie rozwoju edukacji społeczeństwa.

W stosunkach z Klientami banki postępują z uwzględnieniem szczególnego zaufania jakim są darzone oraz wysokich wymagań co do rzetelności, solidności i wiarygodności, traktując wszystkich swoich Klientów z należytą starannością.

Według twórców tego dokumentu bank to instytucja zaufania publicznego. Nie jest zatem organizacją nastawioną wyłącznie na zysk ekonomiczny, ale miejscem, w którym należy dbać o szeroko pojęty interes klienta, środowiska lokalnego, społeczeństwa.

Nowoczesny bank a społeczna odpowiedzialność

Zasady przyjęte przez banki w Polsce przed kilkoma laty, to nie tylko puste słowa. Od momentu uchwalenia Kodeksu Etyki Bankowej, Związek Banków Polskich wciąż wspiera banki w kształtowaniu postaw etycznych na najwyższym poziomie, czego przykładem są opublikowane w tym roku „Rekomendacje Komisji Etyki Bankowej przy ZBP w zakresie kształtowania kultury etycznej w bankach”. Z roku na rok coraz wyraźniej widać także wdrażanie w życie poszczególnych zasad tego dokumentu. W Kodeksie czytamy, że fundamentalną zasadą, na której banki i ich pracownicy powinni budować swoje relacje z otoczeniem jest odpowiedzialność społeczna. Przykładów społecznego zaangażowania banków w ostatnich latach nie trzeba szukać długo: zakup komputerów do ubogich szkół lub ubrań dla wychowanków domów dziecka, wsparcie osób niepełnosprawnych przy pomocy wolontariuszy. Alior Bank w jednej ze swoich akcji postawił na promocję czytelnictwa i niesienie pomocy chorym dzieciom. Na stronie banku czytamy:

Alior Bank chętnie angażuje się w promocję czytelnictwa w Polsce. W tym zakresie współpracuje z Fundacją Zaczytani.org, z którą w zeszłym roku przeprowadził akcję „Zaczytana Akademia”. Jej beneficjentami były dzieci doświadczone chorobą i przebywające w szpitalach. Wolontariusze banku uczestniczyli w szkoleniu przygotowującym ich do roli bajkoedukatorów, a następnie podjęli działania polegające na prowadzeniu zajęć w szpitalach. Warsztaty odbyły się w Warszawie, Krakowie i Gdańsku. Wzięło w nich udział 25 osób z banku.

Banki chętnie realizują zadania związanie z działalnością społeczną, ponieważ w ten sposób buduje się kulturę bankowości, ale także zaufanie konsumentów i korzystny wizerunek swojej firmy. Według przeprowadzonego w 2016 roku badania Barometr CSR, wynika, że szybko rośnie odsetek świadomych konsumentów, którzy pozytywnie oceniają ważną dla społeczeństwa, aktywność poza biznesową banku. Warto wspomnieć, że banki, które mają wyznaczone konkretne cele społeczne i środowiskowe przyciągają najbardziej utalentowanych i wartościowych pracowników.

 

Innowacyjność – kluczowa dla rozwoju

Kolejnym elementem nowoczesnej kultury bankowości jest adaptowanie innowacyjnych rozwiązań, które odpowiedzą na różnorodne potrzeby klientów. Bankowość internetowa i mobilna to w dzisiejszych czasach podstawowy sposób na wykonywanie operacji finansowych. Chodzi jednak o to, aby nowo powstające rozwiązania były coraz prostsze w obsłudze, funkcjonalne, a jednocześnie całkowicie bezpieczne. W odpowiedzi na te oczekiwania banki głowią się nad stworzeniem nowych udogodnień, dzięki którym zarządzanie rachunkiem bankowym będzie jeszcze bardziej przyjazne i wygodne. I tak, do najbardziej popularnych, stosowanych w tym czasie innowacyjnych rozwiązań bankowości mobilnej należą:

  • Płatności BLIK
  • Google Pay
  • Apple Pay
  • Portfele elektroniczne

Co i jak?

Płatności BLIK to obecnie jedna z najchętniej wykorzystywanych form szybkich płatności mobilnych. Z jej pomocą można: dokonać natychmiastowego przelewu na numer telefonu, zapłacić szybko w sklepie internetowym i stacjonarnym, wypłacić gotówkę z bankomatu. Metoda ta jest niezwykle prosta – transakcji dokonuje się przy użyciu kodu, generowanego w aplikacji mobilnej, bezpieczna – kod jest ważny tylko 2 minuty i uniwersalna.

W aparatach z Androidem i technologią NFC można płacić telefonem dzięki usłudze Google Pay, która umożliwia robienie zakupów wszędzie tam, gdzie akceptowane są płatności zbliżeniowe. Po pobraniu aplikacji Google Pay, wystarczy dodać swoją kartę bankową, aby zapomnieć o konieczności noszenia ze sobą karty i portfela. Dla bezpieczeństwa klienta, numer karty nie jest udostępniany sklepowi.

Podobną metodą jest Apple Pay. Kartę banku można dodać do dowolnego urządzanie firmy Apple – iPhone’a, Apple Watcha, iPada lub Maca, aby móc płacić bez portfela i karty. Także w tym przypadku dane karty nie są udostępniane podczas transakcji, ani przechowywane na urządzeniu, dlatego korzystanie z Apple Pay jest nie tylko banalnie proste, ale także bezpieczne.

Portfele elektroniczne to odpowiedniki zwykłych portfeli, które zdecydowanie upraszczają płatności online. Kartą można wówczas płacić bez każdorazowego wpisywania danych karty Z tego produktu można korzystać, jeśli posiada się kartę Mastercard, Maestro, Visa – które można podpiąć do portfela Mastrepass lub Visa, pasujące do Visa Checkout. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest dostęp do atrakcyjnych ofert specjalnych partnerów Masterpass.

Alior Banki i współpraca ze start-upami

W przypadku Alior Bank innowacyjność to nie tylko przyjmowanie znanych rozwiązań, które właśnie „wchodzą” na rynek, ale ich wyszukiwanie. Jednym z priorytetów banku, który swoją obecną pozycję zawdzięcza m.in. wprowadzaniu innowacyjnych metod bankowości, jest współpraca ze start-upami. W 2018 roku Alior Bank ogłosił powstanie własnego programu akceleracyjnego, którego celem będzie szukanie najbardziej obiecujących innowacji.

Jak podaje Gazeta Wrocławska, Alior Bank Startup Accelerator jest identyfikacja innowacyjnych projektów w obszarze bankowo-technologicznym, rozwijanie ich zgodnie z zapotrzebowaniem biznesowym oraz ich komercjalizacja, w zależności od rozwiązania – zarówno w ramach własnych systemów banku, jak również wśród jego partnerów biznesowych.

Innowacyjność jest dla tego banku jednym  głównych celów poszukiwań, co sprawia, że na polskim bankowym forum Alior Bank jest jednym z najszybciej rozwijających się. Dowodem niech będzie ponowne uzyskanie w tym roku tytułów: „Przyjaznego Banku Newsweeka” i „Najlepszego Banku dla Firm”. Warto dodać, że pierwsza z tych nagród dotyczyła właśnie bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Źródła:
– Alior Bank, https://www.aliorbank.pl/aktualnosci/2019-09-25-alior-ponownie-triumfuje-w-rankingach.html
– Gazeta Wrocławska, Alior Bank – forum wielowymiarowej działalności, https://gazetawroclawska.pl/alior-bank-forum-wielowymiarowej-dzialalnosci/ar/c3-14437935 (dostęp: 25.10.2019)
– aleBank.pl, Horyzonty Bankowości 2019. Rekomendacje w zakresie etyki, https://alebank.pl/horyzonty-bankowosci-2019-rekomendacje-w-zakresie-etyki/ (dostęp: 25.10.2019)
– Związek Banków Polskich, Kodeks Etyki Bankowej, https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_konsumentow/rekomendacje/KEB_final_WZ.pdf (dostęp: 25.10.2019)

Dodaj komentarz