obroty i saldo
0

Obroty a saldo na koncie

Widząc bajońskie sumy na niektórych kontach możemy mieć mylne wrażenie o zamożności posiadacza konta. Tymczasem wysokość faktycznie posiadanych na koncie środków nie jest wyrażana miarą obrotów ale miarą jego salda. Zasada ta dotyczy zarówno naszych kont w banku, jak i kont księgowych, z których zapewne się wywodzi.

Zapisy operacji na koncie

zapis na koncie
http://www.findict.pl/

W księgowości operacje gospodarcze w zależności od ich rodzaju zapisywane są po obu stronach konta księgowego. Sumę zapisów operacji gospodarczych po danej stronie konta nazywa się obrotem. Stąd patrząc na konto księgowe widzimy zarówno kwoty po stronie kredytowej jak i debetowej. Sumując je możemy następnie od siebie odjąć obie sumy. W wyniku tego działania otrzymamy różnicę, czyli saldo konta, które również może być na przykład debetowe, jeśli suma obrotów po stronie debetowej przewyższa sumę obrotów po stronie kredytowej.

Saldo czyli faktyczny stan posiadania

saldo
http://www.findict.pl/

Wartość salda każdego konta ustalana jest na początek i na koniec danego okresu rozliczeniowego. W ten sposób przy korzystnych obrotach, można zacząć miesiąc z saldem debetowym (Winien), a zakończyć z saldem kredytowym (Ma). Wynika z tego, że saldo kredytowe informuje nas o uzyskanym zysku netto, a debetowe o poniesionej w danym okresie rozliczeniowym stracie netto. Nie możemy jednak mylić pojęcia salda debetowego z debetem na naszym osobistym koncie bankowym. Dodajmy, że saldo konta możemy ustalić w każdym momencie, gdy tylko jest nam to potrzebne.

źródło obrazka wyróżniającego: www.wikihow.com

Dodaj komentarz